نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، آرمان اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • آریافر، سیاوش اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی سیاه‌دانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • آزادبخت، مسعود بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • آزاد قوجه بیگلو، حمیده اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • آشناور، محبوبه تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • آیین، احمد ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • آینه بند، امیر تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]

ا

 • ابراهیمی، یونس اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 785-797]
 • احمدی، نیما بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 767-783]
 • احمدی، نیما مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 505-516]
 • احمدی، نیما اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • اخگر، عبدالرضا تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • ارغوانی، مسعود اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • ارغوانی، مسعود اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • ارغوانی، مسعود مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 417-430]
 • ارغوانی، مسعود اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 591-603]
 • اسدی صنم، سمانه اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • اسماعیلی آفتابدری، محمد تعیین مناسب‌ترین الگو برای کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادی در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 493-503]
 • اصفهانی، زهرا آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 995-1009]
 • اعلائی، میترا اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • افتخاری، سمیه اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • اکبری، شیوا پارامتر‌یابی و ارزیابی مدلی ساده در شبیه‌سازی رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط اقلیمی تهران [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 751-765]
 • اکبری، علی اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • اکبری، غلامعباس اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 461-473]
 • اکبری، غلامعباس ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • اکبرپور، وحید تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • اکرمی ابرقویی، ملیحه اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 605-619]
 • امیدی، منصور ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • امیر شکاری، حسین اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 561-575]
 • امیرنیا، رضا بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • امینی دهقی، مجید بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]

ب

 • بابایی زاد، ولی اله تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]
 • بازگیر، عیدی ترکیبات موجود در اسانس پوست دارچین و خاصیت ضدقارچی آن علیه قارچ‎های مولد پوسیدگی‎های میوه ‏ها‎ [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 907-920]
 • باقری ده آبادی، محسن بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]
 • بخشنده، اسماعیل اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • برزگر، رحیم اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 837-852]
 • برزگر، طاهر اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 287-302]
 • برزگر، طاهر تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 387-400]
 • برزگر، طاهر اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 431-444]
 • برزگر، طاهر آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 995-1009]
 • برومند، ناصر ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • بلند نظر، صاحبعلی اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • بی همتا، محمد رضا ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • بهمرام، رحمت الله ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • بهمنیار، محمدعلی تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • بهنامیان، مهدی مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]

پ

 • پاساری، بابک تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 947-962]
 • پیردشتی، همت الله اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • پیردشتی، همت اله اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]
 • پرمون، قاسم اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • پناهنده ینگجه، جابر اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • پورجعفری، اکبر ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • پوررضا، جعفر کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 347-359]
 • پورستاری، رضا ساختار جوامع علف‌های هرز در مزارع نخود دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-228]

ت

 • تاجبخش، مهدی تأثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج‌خروس زراعی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 361-370]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • تاجور، یحیی بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • ترابی، بنیامین شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]

ج

 • جافرنوده، صفورا تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • جامی، محمد قاسم ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1011-1032]
 • جعفری، سیروس اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]
 • جلیلیان، جلال تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 445-460]
 • جهان پناه، سمانه اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 785-797]
 • جوکار، مهرانگیز ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]

چ

 • چایچی، محمد رضا بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]

ح

 • حاج سیدهادی، محمدرضا اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 543-560]
 • حجارپور، امیر تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • حیدری، حامد تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های سنبله‌ای کرکدار در گلخانه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • حیدری، مسلم تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 517-530]
 • حیدریان، نگار اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 287-302]
 • حسیبی، پیمان مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 303-317]
 • حسنی، فرشید تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1077-1093]
 • حسینی، سید حسن اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 837-852]
 • حسن نژاد، سیروس ساختار جوامع علف‌های هرز در مزارع نخود دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-228]
 • حسینی ولشکلایی، سیده مرضیه بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • حمیدی، آیدین تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1077-1093]
 • حمیدی، شهناز ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • حمزه ئی، جواد تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 105-117]

خ

 • خادمی، اورنگ اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • خادمی، اورنگ بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • خیری، عزیزاله اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 591-603]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 475-491]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 401-416]
 • خضری نژاد، نبی تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1047-1060]

د

 • درزی، محمدتقی اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 543-560]
 • دشتی، شهریار ساختار جوامع علف‌های هرز در مزارع نخود دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-228]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • رامشینی، حسین ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • ربی انگورانی، حسین اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • ربیعی، غلامرضا اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 605-619]
 • رحیمی، وحید مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • رحمانی، محمد تعیین مناسب‌ترین الگو برای کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادی در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 493-503]
 • رحمانیان حقیقی، علیرضا ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • رحیمیان بوگر، عبدالرحمان تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-132]
 • رحمانی هنزکی، ایمان اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • رستگاری، الهام اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • رضایی، آیت اله بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • رضایی، دیناالسادات تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • رضایی، زهرا اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 621-637]
 • رضایی، کرامت الله ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • رضایی آدریانی، فریبا بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • رضایی مرادعلی، محمد بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 687-700]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 621-637]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 837-852]
 • رفیعی راد، زینب بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • رمرودی، محمود بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1061-1076]
 • رمضان، داریوش اثر پایه‮های هیبرید کدو بر برخی صفات کیفی و پارامترهای بیوشیمیایی خربزه توده بومی سوسکی زرد تحت شرایط کمبود آب‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 701-715]
 • روشنفکر، حبیب اله مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 303-317]

ز

 • زارع، محمد جواد بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • زارعیان، عباس تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1077-1093]
 • زارع نهندی، فریبرز اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • زاهدی، حسین برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • زردشتی، محمدرضا تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 445-460]
 • زیلوئی، نسرین بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • زینلی، ابراهیم تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • زواره، محسن اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]

س

 • سیادت، عطااله اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]
 • ساعدی، فریبا تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-132]
 • سید شریفی، رضا تأثیر میکوریزا و محلول‏پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 733-749]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر میکوریزا و محلول‏پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 733-749]
 • سیروس مهر، علی رضا تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 933-945]
 • سیروس مهر، علیرضا اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی سیاه‌دانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • سفیدکن، فاطمه اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • سلطانی، افشین تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • سلطانی، افشین کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 347-359]
 • سلطانی، افشین تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • سلطانی، افشین ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • سلطانی، افشین شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • سلطانی، الیاس ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • سلطانی، الیاس پارامتر‌یابی و ارزیابی مدلی ساده در شبیه‌سازی رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط اقلیمی تهران [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 751-765]
 • سلطانی، علی اشرف تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • سلوکی، محمود بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1061-1076]
 • سوادکوهی، سعیده اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]

ش

 • شایان فر، علی ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • شجاعیان، عبدالعلی ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • شیخ، فاطمه تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • شیخ پور، سجاد تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 933-945]
 • شرفی، یاور اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • شرفی، یاور بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • شرقی، یونس برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • شفیعی ادیب، شهلا بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • شهبازی، فاطمه بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]

ص

 • صادقی پور، امید تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‏اکسیدان و محتوای عناصر غذایی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 653-669]
 • صادقی پور، حمیدرضا ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • صادقی راویز، مهدی اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • صادق زاده اهری، داود اثر اندازه بذر بر عملکرد، ویژگی‏های زراعی و تحمل به تنش خشکی نخود [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 69-85]
 • صالحی، امین تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های سنبله‌ای کرکدار در گلخانه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • صائمی، نگار تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1047-1060]
 • صبا، جلال اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • صیدی، مهدی بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • صفایی، ناصر اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • صفری، محمد اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 591-603]

ط

 • طایی، جواد ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • طالبی، رضا تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 947-962]
 • طالب زاده، سید جواد بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • طاهری، سهیلا مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 417-430]
 • طباطبایی، سید جلال اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • طلایی، قدرتعلی برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]

ع

 • عادلی، رقیه ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • عادلی، طیبه اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]
 • عیاری نوش آبادی، مهدی ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • عباسی، هومن تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 105-117]
 • عباس زاده دهجی، پیمان تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • عزیزی، زینب تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 387-400]
 • عزیزی نیا، شیوا مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • علیزاده، بهنام اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 431-444]
 • علیزاده احمدآبادی، عباس اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • علوی اصل، سید علی برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • عموری، عادل مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 303-317]

ف

 • فاخری، براتعلی اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • فاخری، براتعلی ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش کم‌آبی و محلول‏پاشی اسید آسکوربیک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 817-835]
 • فاخری، براتعلی تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 933-945]
 • فتاحی، سجاد بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • فتحی، ناهید اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • فتحی منش، زینب ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 687-700]
 • فتوت، رضا ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • فرهمندفر، اسفندیار تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]

ق

 • قادری، علی اصغر ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش کم‌آبی و محلول‏پاشی اسید آسکوربیک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 817-835]
 • قادری فر، فرشید ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • قاسم نژاد، محمود اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 785-797]
 • قاسم‌نژاد، محمود اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • قانع، حسین اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 561-575]
 • قربانی، نیره تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • قلاوند، امیر ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1011-1032]
 • قنبری، علیرضا مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • قهرمانی، زهرا اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 287-302]
 • قهرمانی، زهرا تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 387-400]
 • قهرمانی، زهرا اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 431-444]
 • قهرمانی، زهرا قهرمانی آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 995-1009]

ک

 • کاظمی، شهریار تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]
 • کشیری، حبیب الله تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • کوچک زاده، احمد اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]

گ

 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 475-491]
 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 401-416]
 • گلوی، محمد بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1061-1076]
 • گودرزوند چگینی، خدابخش ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]

م

 • مالکی خضرلو، سمیرا تأثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج‌خروس زراعی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 361-370]
 • محب الدینی، مهدی مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • محمدی، رضا اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • محمدخانی، عبدالرحمان اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 605-619]
 • محمد خانی، عبدالرحمان اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 621-637]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • محمودی، مجتبی تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]
 • مختصی بیدگلی، علی ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1011-1032]
 • مداح حسینی، شهاب اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1011-1032]
 • میر، نوشین تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 517-530]
 • مرادی، شبنم تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 947-962]
 • مرادپور، عارف ترکیبات موجود در اسانس پوست دارچین و خاصیت ضدقارچی آن علیه قارچ‎های مولد پوسیدگی‎های میوه ‏ها‎ [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 907-920]
 • مرادی مرجانه، الهه بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1061-1076]
 • مرتضوی، سید نجم الدین اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • مرتضوی، سید نجم الدین اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • مرتضوی، سید نجم الدین مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 417-430]
 • مرتضویان، سید محمد مهدی اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 461-473]
 • مظفری، سونا اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 401-416]
 • معینی، احمد بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 767-783]
 • معینی، احمد مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 505-516]
 • میغانی، حسین اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • مقدم، حسین بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]
 • منصوری، مریم اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 461-473]
 • منصوری راد، علی شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • مهدی نژاد، نفیسه اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • مهدی نژاد، نفیسه ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش کم‌آبی و محلول‏پاشی اسید آسکوربیک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 817-835]
 • موحد، غلامحسن بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 767-783]
 • موحد، غلامحسن مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 505-516]
 • موسویان، مسلم ترکیبات موجود در اسانس پوست دارچین و خاصیت ضدقارچی آن علیه قارچ‎های مولد پوسیدگی‎های میوه ‏ها‎ [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 907-920]
 • موسوی فرد، صادق ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 687-700]
 • موسوی نیک، سید محسن تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 517-530]
 • موسوی نیک، سید محسن تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-132]

ن

 • ناجی، امیر محمد اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 561-575]
 • ناظری، محمد تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • نجف آبادی، آذین تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 445-460]
 • نخزری مقدم، علی شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • نصیری، امین مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 505-516]
 • نصیری، مرتضی اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • نظری دلجو، محمد جواد تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1047-1060]
 • نعمت زاده، قربانعلی اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • نیکبخت، جعفر اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 431-444]
 • نیکبخت، جعفر آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 995-1009]

و

 • وحدتی، کورش ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • وزیری امجد، زهره تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 105-117]
 • ویسکرمی، غلامحسن ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 687-700]

ه

 • هادی، هاشم بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • همتی، خدایار اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]

ی

 • یزدانی، نوید ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]