تمام نویسندگانی که از این پس نسبت به ارسال مقاله جهت بررسی اقدام می نمایند یا نویسندگانی که پذیرش مقاله دریافت نموده و از شماره پاییز 97 به بعد نتایج تحقیقات ایشان در مجله به زراعی منتشر خواهد شد لازم است طبق دستورالعمل "شیوه ارجاع دهی به منابع" در بخش "راهنمای نویسندگان"، مقاله خود را تهیه، بازبینی و ارسال نمایند. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با مدیر اجرایی نشریه تماس حاصل فرمایید.