اهداف:

 * چاپ دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان باغبانی و زراعت و بهره مندی آنها از نتایج و دستاوردها.

 * ایجاد محیطی برای تبادل و ترویج علوم باغبانی و زراعت به منظور بهبود روشهای کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست

 

چشم انداز:

* افزایش رؤیت پذیری مقالات منتشر شده در این مجله

* استانداردسازی و نمایه سازی مجله جهت ثبت در وبگاه ها و نمایه های معتبر بین المللی
* انتشار مقاله های پژوهشگران سایر کشورها