از نویسندگان مسئول مکاتبات خواهشمند است صفحات زیر را پرینت گرفته و مقاله را دقیقا طبق بندهای مندرج در آن تنظیم کنند. تمامی موارد لازم در این صفحات به طور مفصل شرح داده شده است:

  

راهنمای نویسندگان (بخش "اشکالات متداول" حتما مدنظر قرار گیرد.)

فرآیند پذیرش مقالات 

پرسش های متداول (FAQ)

موارد درج شده در فرم ارزیابی مقالات بسیار مهم

 

jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuju

  

 

از تاریخ 91/02/01 در نشریه به زراعی کشاورزی

مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود.

 

نشریه تخصصی 'به ­زراعی کشاورزی' (مجله کشاورزی سابق) نشریه علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران است که به صورت فصلنامه (چهار نوبت در سال) منتشر می‌گردد. مقالات پژوهشی (Research Papers) که در زمینه علوم به­ زراعی محصولات زراعی و باغبانی، به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده باشند و پیشتر در نشریه دیگری انتشار نیافته و یا به­ طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال نشده باشند، قابل بررسی می باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده ­ا­ند، مستثنی هستند.

ju نشریه از پذیرش یادداشت علمی (Short Communication (Letter یا مقاله کوتاه معذور است.

   

 

 

 به استحضار می رساند با عنایت به آیین نامه مورخ 1400/02/01 وزارت عتف، تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز به شرح زیر اعلام می گردد:

برابر آیین نامه مزبور، مقرر گردیده جمعا مبلغ چهارصد هزار تومان برابر روال ذیل از نویسندگان دریافت گردد. مبلغ دویست هزار تومان از هزینه، پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده اخذ و مبلغ دویست هزار تومان نیز پس از آماده سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ گردد.

برای تمامی مقالاتی که از اول مهر ماه 1400 در سامانه مجله به زراعی کشاورزی بارگزاری شده اند، این قاعده انجام می شود.

 

شماره حساب:  ۴۰۰۱۰۷۰۳۰۳۰۱۱۸۷۲ (شبا: IR90010000 ۴۰۰۱۰۷۰۳۰۳۰۱۱۸۷۲) بنام تمرکز وجوه اختصاصی پردیس ابوریحان نزد بانک مرکزی 

شناسه واریزمرحله اول: 317070374140107000000008090204

شناسه واریز مرحله دوم: 352070374140107000000008090202

 

از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است پس از واریز مبلغ موردنظر، رسید بانک را اسکن کرده و به عنوان فایل پیوست بارگذاری کنند.

 

  

روش نگارش:

فایل شیوه نامه نگارش مقاله

 

  

ju کلیه بخش­ های مقاله با حاشیه دو سانتی­متر حاشیه در چهار طرف، با نرم ­افزار Microsoft Word2003 تهیه گردد. مقاله با هر ورژنی از نرم افزار Word آماده شد، Word2003 ارسال شود تا برای داوران مشکلی ایجاد نکند.

  

ju تعداد صفحات قابل قبول حداکثر 20 صفحه می­باشد.

 

ju در نگارش مقاله توصیه می­ شود که تا حد امکان از به ­کار بردن واژه­ های بیگانه و ناآشنا پرهیز شود. استفاده از واژه­ های مصوب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که در مجموعه کتاب­های 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی' چاپ دانشگاه تهران گردآوری شده، توصیه می­ گردد.

 

ju اسامی و واژه­ های علمی، مکان­ ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی را در متن مقاله به زبان فارسی نگاشته و با گذاشتن شماره در قسمت بالا و سمت چپ این واژه، خواننده به زیرنویس (Footnote) درج شده در همان صفحه هدایت شود.

 

ju در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول­ ها، شکل­ ها و شماره رفرنس­ های ارائه شده در پایان جمله و شماره ­گذاری فرمول­ها).

 

ju در متن مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی، علامت % به صورت کلمه درصد و Percent نوشته شود (به استثنای جدول ­ها و شکل­ ها).

 

ju در مرحله اولیه، جهت ارسال مقاله برای داوری، نیازی به ارائه دو ستونی متن مقاله نیست و مقاله یک ستونی تایپ گردد.

 

ju  بعد از چکیده انگلیسی، عنوان و چکیده فارسی و کلمات کلیدی فارسی ارائه شود. چکیده انگلیسی برگردان کاملی از چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود

 

ju زیرنویس ­ها (Footnotes) به­ صورت خودکار درج گردد.

 

ju جدول (به فرمت جدول های فارسی زبان) از نوع راست به چپ درج گردد.

 

ju کادر اطراف شکل ها حذف شود. در داخل شکل ها، خطوطی که به صورت افقی نمایش داده می شود، نامرئی باشند.

 

ju نمودارهای رسم شده در نرم ­افزارهایی از قبیل اکسل (Excel) به صورت عکس نباشند.

 

ju میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله (Space) درج گردد. اصول سجاوندی یا نقطه گذاری (Punctuation) و صفحه آرایی رعایت شود.

 

ju نام­ های علمی (جنس و گونه) در متن و رفرنس، ایتالیک باشند. نام دانشمند معرفی­ کننده گونه به صورت غیرایتالیک و حرف اول آن با حروف بزرگ باشد. مثال:

 Juglans regia L.

ju فرمول ها شماره گذاری شوند.

 

ju در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ ها و شکل­ ها، تاریخ ­های درج شده به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی درج گردد.

  

ju بخش های مختلف مقاله پاراگراف بندی شود. به عنوان مثال، مقدمه در یک پاراگراف طولانی ارائه نشده و پاراگراف بندی موضوعی شود.

  

فایل تعهدنامه و تعارض منافع

 

 

فایل تعهدنامه را از اینجا دانلود نمایید.

فایل فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود نمایید.

 

 

  

ju اطلاعات خواسته شده به طور کامل برای تمامی نویسندگان درج گردد. درج شماره تلفن همراه و نیز پست الکترونیکی تمامی افراد ضروری می باشد. در زمان ثبت نام مقاله و درج مشخصات نام و مشخصات تمامی نویسندگان (به ترتیب درج شده در تعهدنامه) در سامانه ثبت شود.

 

ju برای درج مرتبه علمی کلمه عضو هیات علمی کافی نیست. رتبه علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد درج گردد.

 

ju امضای تمامی نویسندگان در این فرم الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست. در صورت عدم دسترسی به دیگر اعضا، امضای اسکن شده در فایل درج گردد.

  

ju از درج ایمیل های غیرفعال (Expired) خودداری گردد. حتما پیش از تکمیل فرم، ایمیل ها با دیگر نویسندگان مقاله چک شود.ارسال کد ارکید و ایمیل آکادمیک نویسندگان در فرم مشخصات نویسندگان، الزامی می باشد.

  

ju فایل تعهدنامه تکمیل شده به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی بارگذاری شود تا قابل رویت برای داوران نباشد.

 

بخش­های مختلف مقاله

ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته‌های پژوهش، بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها، منابع

 

 

عنوان و چکیده انگلیسی (Abstract)

بعد از چکیده انگلیسی؛ عنوان، چکیده فارسی و کلمات کلیدی ارائه شود. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر 10 سطر باشد. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ­های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به­ترتیب از A تا Z) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

عنوان فارسی مقاله، چکیده و کلمات کلیدی

عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد تا برای خواننده قابل درک باشد. عنوان مقاله نباید بیش از 15 حرف باشد. در عنوان مقاله و چکیده به‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در 10 سطر ارائه گردد و در بخش چکیده ­های انگلیسی و فارسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده باید بیان­گر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد.

 

ju  در عنوان فارسی و انگلیسی نام علمی درج نشود. درج در بخش چکیده و مقدمه کافی است.

 

ju در جمله اول چکیده فارسی و انگلیسی، اهمیت، هدف از انجام آزمایش و ضرورت آن درج شود. در جمله دوم زمان و مکان آزمایش درج شود.

 

مثال:

به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه، آزمایشی به صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت.

 

ju حداقل سه کلمه کلیدی با معادل انگلیسی (درج شده در چکیده انگلیسی) به ترتیب حروف الفبا تایپ شود. لطفا در انتخاب کلمات دقت کنید تا کلمات کاربردی، کلیدی و معرف موضوع پژوهش باشند و از انتخاب واژه های متداول و تکراری که دامنه جستجوی مقاله را (پس از انتشار) محدود می کند، خودداری نمایید.

 

ju کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً به عنوان کلمات کلیدی انتخاب شوند تا دامنه جستجوی مقاله محدود نشود.

 

ju کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی معادل هم باشند.

 

مقدمه و سایر بخش ها طبق فایل شیوه نامه نگارش مقاله  نوشته شود.

نتایج حاصله از پژوهش را می­توان به صورت جدول و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد. بعضی از نتایج ساده را می­توان در داخل متن و بدون ارائه جدول یا شکل ارائه نمود. هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان­گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد. اطلاعات جدول ها و شکل ها باید به گونه­ای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان 'جدول' (یا 'شکل') باید پس از ذکر کلمه 'جدول' (یا 'شکل')، شماره آن و سپس نقطه (.) و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود. تاریخ­های مورد اشاره در متن جدول­ها (یا شکل­ها)، به شمسی درج گردد. همچنین، نتایج حاصل از آزمایش با نتایج سایر پژوهش‌ها مقایسه شود. تا حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش با پژوهش­های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام کاربردهای نتایج پژوهش حاضر و استنتاج اساسی از آن، در قالب یک نتیجه­ گیری کلی ارائه شود.

 

در درج اطلاعات شکل ها و جدول ها دقت کنید. داور مقاله باید با مطالعه شکل ها و جدول ها (بدون مراجعه به متن مقاله) اطلاعات کافی را مشاهده کند.

 

ju در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله پس از اتمام پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.

  

ju در شکل­ها و جدول­ها، اعداد و مطالب به فارسی درج گردند.

 

ju عنوان منحنی، نمودار و شکل­ تحت عنوان 'شکل' در زیر آن (وسط­چین) ذکر گردد  و عنوان جدول در بالای آن (وسط­چین) درج گردد.

 

ju داخل متن جدول نبایستی خطوط عمودی کشیده شود. تنها سه خط افقی تیره کفایت می کند.

 

ju هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این­که تمام ستون­ها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت باید واحد مربوطه را در عنوان جدول قید نمود. واحد در زیر پارامتر اصلی و داخل پرانتز، به صورت اختصاری درج شوند.

 

ju برای بیان توضیح­ های اضافی درخصوص هر جدول، می­توان به­ترتیب از علائم اختصاری †، ††، ††† و ... در متن جدول استفاده نمود و با نشان دادن آن­ها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.

 

ju  پیش از ارسال مقاله، حتما به کیفیت و وضوح شکل ها و عکس ها توجه شود. شکل ها واضح، کاملا واضح و با کیفیت بوده تا در نسخه های چاپی و الکترونیکی خوانا باشند.

 

ju اعداد ارائه شده در جدول­ ها (جهت سهولت در مقایسه) تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.

 

تشکر و قدردانی (اختیاری)

نویسنده(گان) می­توانند از اشخاص، سازمان­ها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، وسائل آزمایشگاهی، صحرایی و غیره را فراهم نموده­اند و یا در اجرای طرح کمک کرده­اند، تشکر و قدردانی نمایند. قدردانی از داوران و دیگر نویسندگان مقاله و همچنین درج واژه­های دکتر و مهندس قابل پذیرش نیست.

 

ju این بخش در بررسی اولیه مقاله حذف شود و در صورت پذیرش مقاله، در زمان ویراستاری و صفحه آرایی به متن اضافه شود.

 

تعارض منافع (Conflict of Interest)

چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

       " هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

 

منابع مورد استفاده جدید 

جهت دسترسی به توضیحات به فایل پیوست مراجعه نمایید. (لازم به ذکر است در زمینه ارجاع دهی منابع فارسی حتما به قسمت روش نگارش/ فایل شیوه نامه نگارش مقاله مراجعه نمایید.)

توضیحات تکمیلی:

نویسنده و پژوهشگر عزیز لطفا در ارایه منابع خود، نکات زیر را مورد نظر قرار دهید:

  • خواهشمندیم در ارایه رفرنس‏ها، از منابع معتبر و به‏روز استفاده شود. در مورد مقاله‏های علمی، کارهای انجام شده در 10 سال اخیر مورد ارجاع قرار گیرد. رفرنس‏های قدیمی تر از 10 سال، مورد قبول نیست.
  • در مورد پروتکل‏ها یا دستورالعمل‏های آزمایشگاهی، محدویت در سال ارایه نمی باشد.
  • از صحت منبع مورد استفاده اطمینان حاصل کنید. برای این کار کافی است تا رفرنس مورد نظر را در گوگل جستجو کنید و صحت آن را مورد بررسی قرار دهید.
  • حتما از رفرنس هایی که به شخصه مورد مطالعه قرار داده اید، در مقاله استفاده کنید و نه رفرنس‏های موجود در داخل مقاله ای که مطالعه کردید. به صفحات اولیه این متن دقت شود.
  • لطفا تمامی رفرنس های مورد استفاده در متن، در انتهای مقاله موجود باشد. همچنین رفرنس‏هایی که در انتهای مقاله است، حتما، شامل رفرنس‏هایی باشد که در متن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. صحت رفرنس‏های شما به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  • استفاده از رفرنس های تقلبی و بدون ارتباط با بحث موجود در مقاله موجب حذف شدن سریع مقاله و ضبط هزینه داوری مقاله به نفع مجله به زراعی کشاورزی می باشد. لطفا دقت لازم را مبذول بفرمائید.

 

نکات مهم:

 

ju هیأت تحریریه در عدم پذیرش، پذیرش و یا هر گونه ویرایش لازم در زمان چاپ مقاله، آزاد است.

 

ju مسئولیت کلیه مطالب و اطلاعات درج شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهش­گران به عهده نویسنده(گان) مقاله می­باشد.

 

ju مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله این نشریه تهیه نشده باشند، برای داوری ارسال نخواهد شد.

 

ju اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمی­ گردد.

 

ju توصیه می شود به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه­های احتمالی (به عنوان مثال: مسائل آماری، نحوه ارائه و درج شکل ها و جدول ها و یا نگارش چکیده انگلیسی) از همکاران ذیصلاح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی­های احتمالی را گوشزد کنند.

  

اشکالات متداول در مقالات ارسالی:

  

ju نام فایل نهایی مقاله (Word 2003)، به اشتباه نام نویسندگان و یا مشخصات آنها و یا عنوان فارسی مقاله است. نام فایل اصلی مقاله، عنوان انگلیسی مقاله باشد.

 

ju نویسنده مسئول مکاتبات به اشتباه بیش از 2 فایل بارگذاری می کنند. تنها سه فایل بارگذاری شود:

فایل اصلی مقاله به همراه شکل ها و جدول ها (به عنوان فایل اصلی مقاله *)

فرم تعهدنامه تکمیل شده (به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی)

پس از تایید اولیه مقاله و ارزیابی دبیر تخصصی، نویسنده می تواند نسبت به واریز هزینه داوری اقدام نماید:

لذا خواهشمند است در اولیه مرحله تنها فایل اصلی و فرم تعهد بارگذاری شود و هزینه ای واریز نشود.

فرم تعارض منافع نویسندگان (به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی)

 

ju شکل ها و فرمول ها ناواضح و ناخواناست است و یا جدول ها طبق فرمت تهیه نشده اند. شکل ها و جدول های مقاله باید طبق فرمت نشریه تنظیم شده و واضح باشند تا در نسخه چاپی و همچنین انتشار الکترونیکی (فرمت Pdf) قابل مشاهده و با کیفیت باشد. 

 

ju در اکثر موارد نحوه رفرنس دهی طبق راهنمای تهیه مقاله نیست. دانلود یکی از مقالات منتشر شده موجود در سایت می تواند به عنوان الگو مفید باشد.

 

ju کلمات کلیدی انگلیسی معادل دقیق کلمات کلیدی فارسی باشد و در زیر چکیده درج گردد. کلمات کلیدی حداقل 5 عدد باشد. کلمات کلیدی فارسی از الف تا ی و کلمات کلیدی انگلیسی از A تا Z تایپ شود.

 

ju بخش های مختلف مقاله در اکثر موارد پاراگراف بندی نمی شود. اکثر بخش های متن در قالب یک پاراگراف بزرگ ارائه می شود. ابتدای هر پاراگراف فرورفتگی (Indentation) درج شده و مقاله پاراگراف بندی شود.

 

ju در برخی موارد نام و نام خانوادگی، ایمیل و مشخصات نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی درج می شود. کل مشخصات در چکیده ها حذف شود.

 

ju در بخش چکیده فارسی و انگلیسی و نیز مواد و روشها، در جمله اول هدف از آزمایش و مکان و زمان حتما درج شود. در اکثر موارد این نکته رعایت نمی شود.

 

ju بخش تشکر و قدردانی در مرحله داوری اولیه حذف شود. پس از پذیرش مقاله در زمان درج مشخصات نویسندگان، این بخش نیز اضافه شود.

  

ju فرمت جدول ها در برخی موارد طبق فرمت نشریه نیست. خطوط عمودی حذف شود و تنها سه خط افقی درج شود. جدول ها به فرمت جدول های فارسی زبان از سمت راست به چپ تنظیم شود. ستون اول سمت راست جدول، راست چین و بقیه ستون ها وسط چین باشند. واحدها در داخل پرانتز و در زیر پارامتر درج شود.

  

ju واژه نمودار و عکس برای شکل ها استفاده نشود. واژه "شکل" برای کل شکل ها و تصاویر درج شود (هم در متن مقاله و هم عنوان شکل). شکل ها کادر نداشته باشند. واحدها داخل پرانتز درج شوند. داخل شکل خطوط افقی یا شطرنجی درج نشود. زمینه شکل بدون خطوط باشد و برای کیفیت و وضوح تصویر دقت کافی به عمل آید.

  

 ju در برخی موارد فرم تعهد بدون امضا بارگذاری می شود. امضای اسکن شده و مشخصات کامل نویسندگان در این فرم درج شود.

 

 ju در اکثر موارد چکیده انگلیسی اشکالات نگارشی دارد و درست تنظیم نشده است. حتما پیش از ارسال مقاله چکیده بررسی شده و با نگارش مناسب و صحیح ارائه شود.

 

 ju از منابع قدیمی استفاده نشود و به منابع جدید و به روز ارجاع داده شود.

         

 نویسنده مسئول مکاتبات می توانند پس از گذشت یک ماه از ارسال مقاله، جهت پی­گیری پرونده "ایمیل پی گیری" ارسال نمایند.

کد رهگیری، نام نویسندگان و شماره تلفن همراه نویسنده مسئول مکاتبات در ایمیل ارسالی درج گردد. 

   

 

jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuju

 

نشانی: پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، کدپستی: 3391653755 

 

تلفن های معاونت پژوهش و فناوری: 36040904 - 36041006 - 36040746 - 021 (داخلی 105

 

ساعات تماس: 8 تا 11:15 (فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه)

 

پست الکترونیکی: abujournal@ut.ac.ir

 

آدرس سایت نشریه: http://jci.ut.ac.ir                                                        سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران: http://journal.ut.ac.ir