تماس با ما

ju نشانی: پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، کدپستی: 3391653755

 

ju رایانامه (ایمیل) سردبیر: alahdadi@ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) مدیر داخلی: mnorouzi91@ut.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) مدیر اجرایی: abujournal@ut.ac.ir

 

ju تلفن های معاونت پژوهش و فناوری: 36040904 - 36041006 - 36040746 - 021 (داخلی: 105

 ساعات تماس: 8 تا 12 ( روزهای شنبه تا چهارشنبه)

 

ju سایت پردیس ابوریحان: http://abu.ut.ac.ir

  

   

 

در صورت داشتن هر گونه سوال با مدیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید.

خواهشمند است پیش از ارسال ایمیل، حتما صفحه پرسش های متداول را مطالعه نمایید. 

  

 


CAPTCHA Image