ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش کم‌آبی و محلول‏پاشی اسید آسکوربیک

علی اصغر قادری؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 817-835

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60460

چکیده
  به‌‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های رشد و صفات فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش خشکی آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. عامل اصلی تنش خشکی در سه سطح آبیاری در 75، 55 و 35 درصد ظرفیت زراعی و عامل فرعی محلول‌پاشی در ...  بیشتر

اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای

سید حسن حسینی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ رحیم برزگر

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 837-852

https://doi.org/10.22059/jci.2018.220952.1583

چکیده
  پیت به‏عنوان مهمترین منبع خاک پوششی در پرورش قارچ است. پیت اغلب وارداتی است یا از تالاب‌ها برداشت می‌شود که آثار سوء زیست‏محیطی را در پی دارد. بنابراین، به‌منظور بررسی آثار جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت به‏عنوان خاک پوششی با پیت بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ...  بیشتر

اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی

حسین ربی انگورانی؛ جابر پناهنده ینگجه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ جلال صبا؛ فریبرز زارع نهندی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 853-865

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60462

چکیده
  یکی از مهمترین پیامدهای تنش خشکی تنش اکسیداتیو است. اسیدسالیسیلیک ترکیبی فنلی است که به‌عنوان تنظیم‌کنندة رشد در القاء مقاومت به خشکی عمل می‌کند. در این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه کدوی طبی تحت‌تنش، آزمایشی در سال 1393 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا ...  بیشتر

مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک

وحید رحیمی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ شیوا عزیزی نیا؛ مهدی بهنامیان

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 867-879

https://doi.org/10.22059/jci.2018.228238.1679

چکیده
  به‌منظور بررسی روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد ترتیزک، آزمایشی در قالب طرح لاتیس مربع با سه تکرار در مزرعة جهاد کشاورزی ایوان‎کی در سال 1395 انجام شد. نتایج تجزیة واریانس نشان داد اختلاف بین ژنوتیپ‌ها برای همه صفات معنا‌دار بود. همبستگی معنا‎داری بین عملکرد و اغلب صفات وجود داشت. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت بین صفت طول برگ و عرض ...  بیشتر

ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا

علی شایان فر؛ فرشید قادری فر؛ رحمت الله بهمرام؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 881-892

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60476

چکیده
  کمون ثانویه یکی از اصلی‌ترین دلایل پایداری بانک بذر در خاک است. بذرهای کلزای موجود در بانک بذر خاک پس از رفع کمون ثانویه جوانه زده و می‌توانند به پراکنش ناخواسته ژن‌های هدف به دیگر گیاهان منجر شوند. در این مطالعه کمون ثانویه با استفاده از پلی‏اتیلن‏گلایکول 6000 به‏مدت 14 روز تحت شرایط آزمایشگاهی در 41 لاین و 5 رقمکلزا القا و درصد ...  بیشتر

ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت)

جواد طایی؛ ابراهیم امیری؛ احمد آیین؛ ناصر برومند؛ مهرانگیز جوکار

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 893-905

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60480

چکیده
  مدل‌های شبیه‌سازی رشد و نمو گیاهی یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهایی است که امروزه به‏منظور تخمین عملکرد و بهینه کردن عملیات زراعی استفاده می‌شوند. این پژوهش به‏منظور ارزیابی کارآیی مدل DSSAT در شرایط کشت پاییزة سیب‌زمینی در منطقة جیرفت در سال‌‌های 1391-1393 به‏صورت دوساله اجرا شد. آزمایش مزرعه به‏صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح ...  بیشتر

ترکیبات موجود در اسانس پوست دارچین و خاصیت ضدقارچی آن علیه قارچ‎های مولد پوسیدگی‎های میوه ‏ها‎

مسلم موسویان؛ عیدی بازگیر؛ عارف مرادپور

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 907-920

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60474

چکیده
  قرن‌هاست که اسانس دارچین برای محافظت از مواد غذایی در مقابل عفونت‌های میکروبیولوژیکی کاربرد دارد و در 10 سال اخیر این اسانس در بسته‌بندی‌های مواد غذایی به‌عنوان عامل ضدمیکروبی گنجانده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس دارچین علیه پاتوژن‎هایBotrytis cinerea، Aspergillus nigerوPenicillium digitatum جدا شده از میوه‎های توت‌فرنگی، ...  بیشتر

ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم

رقیه عادلی؛ الیاس سلطانی؛ غلامعباس اکبری؛ حسین رامشینی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 921-932

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60473

چکیده
  شناسایی ارقام متحمل به خشکی از نظر تولید محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، این آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل با 20 ژنوتیپ کلزا و 5 سطح پتانسیل آب 0، 15/0-، 3/0-، 5/0- و 8/0- مگاپاسکال در 4 تکـرار درآزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان در سال1394-1395 اجرا شد. جوانه‏زنی بذر ژنوتیپ‏های مختلف ...  بیشتر

تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل

سجاد شیخ پور؛ علی رضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 933-945

https://doi.org/10.22059/jci.2018.47389.854

چکیده
  برای بررسی اثر وی‍ژگی‌های کمّی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی تحت تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی 1390-1391 درمزرعة تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. نیتروژن با چهار سطح (صفر،50 ،100 و 150 کیلوگرم در هکتار) عامل کرت اصلی و نیتروکسین با سه سطح (صفر، 5/0 لیتر ...  بیشتر

تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون

شبنم مرادی؛ بابک پاساری؛ رضا طالبی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 947-962

https://doi.org/10.22059/jci.2018.222931.1611

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون (رقم بارلی21) به‌صورت طرح یک‌بار خرد شده یا اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع توتون‌کاری شهرستان مریوان، در سال زراعی 1394-1395 به اجرا در آمد. در این آزمایش کرت اصلی تلقیح با قارچ میکوریزا در دو سطح: شاهد (یا ...  بیشتر

اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس

مهدی صادقی راویز؛ نیما احمدی؛ ناصر صفایی؛ ایمان رحمانی هنزکی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 963-977

https://doi.org/10.22059/jci.2018.224912.1632

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عمر گلجایی گل‎ بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم پینک الگانس، آزمایشی به‏صورت اسپلیت پلات در زمان بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین

سیده مرضیه حسینی ولشکلایی؛ یحیی تاجور؛ مسعود آزادبخت؛ زینب رفیعی راد

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 979-994

https://doi.org/10.22059/jci.2018.226180.1655

چکیده
  تنش دمای پایین یکی از مهمترین تنش‌های محیطی غیرزنده است که رشد و عملکرد گیاهان زینتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چهار رقم مرکبات زینتی مورد استفاده در فضای سبز شهری در شرایط تنش دمای پایین، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های ...  بیشتر

آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی

زهرا اصفهانی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی قهرمانی؛ جعفر نیکبخت

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 995-1009

https://doi.org/10.22059/jci.2018.210332.1472

چکیده
  به‏منظور مطالعه اثر تنش کم‌آبی و سطوح مختلف مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند آزمایشی به‏صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 1394 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل آبیاری به‏عنوان عامل اصلی در سه سطح (50، 75 و ...  بیشتر

ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

محمد قاسم جامی؛ امیر قلاوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1011-1032

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60417

چکیده
  در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (هیبرید فرخ)، آزمایشی دو ساله در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجراء شد. این تحقیق به‏صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. رژیم آبیاری عامل اصلی شامل آبیاری پس از تخلیه 40، 60 و 80 درصد رطوبت از نقطه ...  بیشتر

شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله)

علی منصوری راد؛ علی نخزری مقدم؛ افشین سلطانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ بنیامین ترابی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1033-1046

https://doi.org/10.22059/jci.2018.227778.1675

چکیده
  یکی از عمده‌ترین مشکلات تولید سویا در استان گلستان اختلاف قابل‌توجه بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد قابل وصول (خلاء عملکرد) است که در سال‌های اخیر این اختلاف در مزارع سویا در مناطق تولید این محصول چشمگیر بوده است. بنابراین، شناسایی عوامل محدودکننده و خلاء عملکرد دارای اهمیت ویژه‌ای است. بدین منظور مطالعه‌ای در شهرستان کلاله ...  بیشتر

تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز

نگار صائمی؛ محمد جواد نظری دلجو؛ نبی خضری نژاد

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1047-1060

https://doi.org/10.22059/jci.2018.223617.1618

چکیده
  به‌منظور بررسی ماندگاری گل رز و درصد آلودگی کپک خاکستری به‌عنوان مهمترین عامل بیماری گل رز، تأثیر اسانس گیاه دارویی زنیان به‏عنوان کنترل گر غیرشیمیایی بر گل شاخه بریدة رز رقم آنجلینا بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی پس از برداشت اسانس زنیان (900،600،300،0 میکرولیتردرلیتر) بر رزهای (گل و برگ) تلقیح شده با قارچ عامل کپک خاکستری ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف

الهه مرادی مرجانه؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ محمود سلوکی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1061-1076

https://doi.org/10.22059/jci.2018.228401.1681

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک، شیمیایی و چین‌های مختلف بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایة طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. سه نوبت چین؛ چین اول پاییزه (اواخر پاییز)، چین اول بهاره (اواخر بهار) و چین دوم پاییزه (شش ماه بعد ...  بیشتر

تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1077-1093

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قطع‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی از ویژگی‏های فیزیولوژیک (فتوسنتز، پایداری غشای سلولی و کلروفیل‌برگ) و شاخص‌برداشت گندم نان، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی90-91 و در دو مکان مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی ...  بیشتر

اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری

سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ همت الله پیردشتی؛ فاطمه سفیدکن؛ قربانعلی نعمت زاده

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1095-1111

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60458

چکیده
  سرخارگل (Echinacea purpurea) پرفروش‌ترین گیاه دارویی در اروپا و ایالات‌متحده است که برای درمان سرماخوردگی استفاده می‌شود. این آزمایش به‌‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة پژوهشی پژوهشکدة ژنتیک و زیست‌فناوری طبرستان در سال زراعی 1391-1392، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه زمان نشاکاری (20 فروردین، ...  بیشتر