بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی

عذرا سادات خاتمیان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ بتول مهدوی؛ سید علی علوی اصل؛ یونس شرقی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 283-295

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55181

چکیده
  به منظور بررسی اثر کیتوزان با غلظت­های 5/0 (C1)، 1/0(C2) ، 05/0 (C3) و 01/0 (C4) درصد وزنی، شاهد آب (C5) و شاهد اسید استیک (C6) بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک جوانه­زنی دو رقم ’بومی‘ (V1) و ’اصلاح شده SZK-1‘ (V2) گیاه دارویی بادرشبی (با نام علمی Dracocephalum moldavica L.) تحقیق حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در ژرمیناتور آزمایشگاه زراعت ...  بیشتر

تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی

علیرضا پیرزاد؛ منوچهر علیزاده؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ رضا درویش زاده

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 297-311

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55182

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر تابش سطوح گاما پیش از جوانه‌زنی بذر و مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بابونۀ آلمانی (Chamomilla recutitasynonym Matricaria chamomilla)، یک آزمایش فاکتوریل بر پایة طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ارومیه در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تابش گاما حاصل از کبالت 60 روی ...  بیشتر

اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان

محمد ربیعی؛ مهرداد جیلانی؛ شهرام کریمی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 313-327

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55183

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی شالیزاری مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور (رشت)، طی دو سال زراعی 91-1389 اجرا شد. عامل اول، مصرف نیتروژن خالص در پنج سطح (صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) از منبع ...  بیشتر

امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی

فرهاد بیوک زاده فرد؛ مرجان دیانت

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55184

چکیده
  به‌منظور بررسی کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانۀ کوکب کوهی و ناز آفتابی، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و 12 تیمار در شرایط خزانه در زمینی به‌وسعت 200 متر مربع در فضای سبز ناحیۀ پنج شهرداری منطقۀ شش تهران، در بهار و تابستان 1390 انجام گرفت. تیمارها شامل کاربرد علف‌کش­های تریفلورالین به‌صورت پیش‌کاشت ...  بیشتر

ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن

راضیه رستمی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 341-355

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55185

چکیده
  به‌منظور بررسی تحمل چهار پایه از درختان هسته‌دار به کلروز کمبود آهن، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1391 انجام گرفت. پایه‌های مورد بررسی شامل هیبرید‌‌‌های هلوو بادام GF677 و GN15، بادام تلخ و هلو و تیمار‌‌های غذایی مورد استفاده شامل: محلول غذایی ...  بیشتر

اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

شیما چایانی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 357-371

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55186

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی (اول اسفند و اول فروردین) روغن سویا و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) در به تأخیر انداختن زمان شکوفایی جوانه‌ها و افزایش مقاومت به سرمای بهارۀ انگور رقم ’فخری‘، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در یک تاکستان تجاری شهر مریانج از توابع استان همدان، در سال 1390 انجام ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای

حسین جهانگیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ مسعود ترابی؛ پوراندخت گلکار

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 373-484

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55187

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و سیلاژ در کشت مخلوط یولاف (Avena sativa L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia sativa L.) آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی گلپایگان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت‌های ...  بیشتر

بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9

مهدی شاعری؛ ولی ربیعی؛ مهدی طاهری

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 385-402

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55188

چکیده
  در زمان احداث باغ سیب، مهم‌ترین تصمیم انتخاب پایه و رقم است. پایه و رقم، بر اندازة درخت، عملکرد و کیفیت میوه تأثیر دارند. عدم بررسی کافی تأثیر پایه‌ها و ارقام بر صفات یادشده، به نتیجة نادرست یا عدم موفقیت در مدیریت باغ می‌انجامد. در این آزمایش، اثر سه پایة رویشی MM106، MM111 وM9  بر رشد رویشی و زایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم سیب ...  بیشتر

اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش

مژگان سنجری؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 403-414

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55189

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی­های فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش، آزمایشی به‌صورت طرح کرت­های خرد‌شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز آموزش کشاورزی شهید دهقان­پور جیرفت، در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در سه سطح به‌صورت آبیاری پس از 50، 100 و 150 میلی­متر تبخیر ...  بیشتر

اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز

صدیقه لطیفی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 415-430

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55190

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رقم و مالچ زندهبر عملکرد دانۀ آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1392 انجام گرفت. فاکتور­ها شامل رقم­های ’فرخ‘، ’آلستار‘ و ’آذرگل‘ و کنترل علف‌های هرز (وجین در ...  بیشتر

بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم‌گلی کبیر تحت تنش شوری

بهاره کاشفی؛ محدثه قدس؛ محمد مقدم

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 431-440

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55191

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه مریم‌‌گلی کبیر، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح کلرید سدیم و شاهد (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار)، به‌عنوان فاکتور اول و سه سطح محلول‌پاشی اسید ­سالیسیلیک و شاهد (صفر، 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر) به‌عنوان ...  بیشتر

اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘

شیوا بذل؛ روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ علیرضا شاهبداغلو؛ موسی رسولی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 441-455

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55192

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی متیل‌جاسمونات (غلظت‌های صفر (شاهد)، 50، 100 و 200 میکرومولار) بر درصد نشت یونی، شاخص سرمازدگی، محتوای‌ آب‌‌ نسبی، غلظت کربوهیدرات‌های محلول، پرولین و محتوای کلروفیل برگ دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ در مرحلة چهار تا شش‌برگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج ...  بیشتر

تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’

امید علی قاسم بیگی؛ جواد عرفانی مقدم؛ اورنگ خادمی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 457-469

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55193

چکیده
  در این پژوهش، به‌منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ’یاقوتی‘، محلول‌پاشی اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه‌برداری همزمان با محلول‌پاشی مرحلۀ سوم در قاعدۀ شاخه‌های بارور بوته‌ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار اسید جیبرلیک به‌طور معناداری موجب افزایش طول خوشه در ...  بیشتر

کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی

سونیا جمالی آنجیلانی؛ جواد فتاحی مقدم؛ ولی ربیعی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 471-485

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54371

چکیده
  بخش زیادی از میوة مرکبات تولیدشده به‌ویژه در شمال ایران در انبارهای معمولی نگهداری می‏شود. این آزمایش در سال 1392 به‌منظور بررسی روش‏هایی برای حفظ کیفیت ظاهری و درونی میوه، در ایستگاه تحقیقات مرکبات کشور انجام گرفت. در این آزمایش، تیمارهایی شامل واکس بریتکس، واکس انباری، کیسة ‏پلاستیک تک‏میوه و کیسة ‏پلاستیک دومیوه، به‌تنهایی ...  بیشتر

تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی

ساناز افشاری بهبهانی زاده؛ غلامعلی اکبری؛ مریم شهبازی؛ ایرج اله دادی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 487-502

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55195

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی آخر فصل بر ویژگی‌های برگ و ارتباط آن با عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های جو (’یوسف‘، ’فجر30‘، ’نصرت‘، ‘PBYT-46’، ‘PBYT-97’ و ’موروکو‘)، دو آزمایش جداگانه در شرایط تنش (قطع آبیاری از شروع گلدهی تا پایان فصل) و بدون تنش (‌آبیاری - شاهد) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه ...  بیشتر

اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز

علی سپهری؛ رویا عباسی؛ افشین کرمی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 503-516

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55196

چکیده
  به­منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل اسپلیت پلات با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، در سال زراعی 1388 انجام گرفت. در کرت اصلی، سطوح تنش خشکی (تنش در مرحلۀ رویشی، تنش در مرحلۀ زایشی و بدون تنش) و ژنوتیپ (رقم ’اختر‘، لاین ...  بیشتر

اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘

صدیقه بهرامی؛ علی سلیمانی؛ فریبرز حبیبی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 517-529

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55197

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی برگی با ­اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوۀ سیب رقم ’گرانیاسمیت‘(Malus domestica L. cv. Granny Smith)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهرستان خرمدره در استان زنجان انجام گرفت. محلول‌پاشی اسید هیومیک در چهار سطح صفر، 5، 10 و 15 میلی‌گرم در لیتر روی درختان هشت‌سالۀ سیب ’گرانی‌اسمیت‘ ...  بیشتر

اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه

مصطفی درویش نیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ بهرام دلفان

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 531-540

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55198

چکیده
  تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیرات ضدقارچی اسانس گیاهان مرزة خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)، مرزة رشینگری (S. rechingeri Jamzad)، کارواکرول و قارچ‏کش بنومیل در کنترل قارچ Botrytis cinerea Pers.:Fr. بر روی محیط کشت سیب‌زمینی-دکستروز-آگار و میوه‏های انگور یاقوتی، کیوی و توت‏فرنگی صورت گرفت. آزمایش‏ها به‌صورت فاکتوریل براساس طرح کاملاً تصادفی با سه ...  بیشتر

بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی

مهدی رمضانی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محسن شریفی؛ محمدرضا چائی چی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 541-551

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55199

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کاربرد کود زیستی و شیمیایی فسفر بر جذب عناصر معدنی ذرت علوفه­ای رقم 540 تحت رژیم­های مختلف رطوبتی، آزمایشی به‌صورت لاین سورس (آبیاری بارانی تک‌شاخه) در قالب طرح پایة بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392 اجرا شد. با اجرای سیستم لاین سورس، چهار سطح آبیاری (بدون تنش، تنش ملایم، تنش متوسط و ...  بیشتر

تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول

فریبرز زارع نهندی؛ نیلوفر محمدی سیلابی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55200

چکیده
  گلدهی و تولید محصول در کامکوات ناگامی تا حدودی با دیگر مرکبات متفاوت است، زیرا به‌طور معمول سه بار گلدهی در سال اتفاق می‌افتد که ممکن است به تولید محصولاتی با کیفیت متفاوت روی یک درخت منجر شود. با توجه به تأثیر مناسب پاکلوبوترازول در افزایش و تغییر رژیم گلدهی مرکبات، آزمایشی به‌صورت گلدانی و با سه سطح پاکلوبوترازول (صفر، 1/0 و 5/0 گرم ...  بیشتر