مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54777

چکیده
  نور از مهم‌ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به‌طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل ...  بیشتر

تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54785

چکیده
  به‌­منظور تعیین آستانۀ خسارت اقتصادی چهار رقم گندم در تراکم­های مختلف خردل ­وحشی، آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار و در دو سال زراعی (90-1389 و 91-1390) در مزرعة تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ...  بیشتر

تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم

ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 27-41

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54786

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میانگین غلظت ریزمغذی‌ها شامل مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم نان (Triticumaestivum) در مرحلۀ به ساقه رفتن در خاک آلوده به کادمیوم بود. تیمار‌های آزمایش به‌ترتیب شامل سه سطح کادمیوم صفر (تیمار شاهد (Cd0)، 40 (Cd40) و 80 (Cd80) میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) و 14 رقم گندم (‘بهار’، ‘نیک‎نژاد’، ‘مرودشت’، ...  بیشتر

بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل

عارفه رزازی؛ مجید آقاعلیخانی؛ برات قبادیان؛ بهنام زند؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54787

چکیده
  گرچک (Ricinus communis L.) با داشتن قابلیت تحمل شرایط سخت، نیاز تغذیه‌ای کم، محتوای 50 درصدی و کیفیت مطلوب روغن، از بهترین گیاهان مورد استفاده در تولید بیودیزل است. اولین گام برای توسعة سطح زیرکشت این گیاه برای تولید بیودیزل، بررسی تراز انرژی در تولید آن است. در تحقیق حاضر با بررسی کلیة نهاده‌ها در دو سال کشت پیاپی (92-1390) در منطقة ورامین استان ...  بیشتر

اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار

فروغ صیدپور؛ محمد سیاری؛ فردین قنبری

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 53-67

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54788

چکیده
  گلایسین بتائین یکی از محافظت‌کننده‏های اسمزی است که در پاسخ به تنش‏های غیرزیستی در گیاه تجمع می‏یابد. آزمایشی برای بررسی اثر گلایسین بتائین در غلظت‌های صفر، 10، 20 و 30 میلی‏مولار با دو روش کاربرد خیساندن بذری و محلول‌پاشی برگی بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‏های خیار رقم ‘سوپر دامینوس’ انجام گرفت. پس از تیمار گلایسین بتائین، ...  بیشتر

بررسی تنوع گونه‌ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز و باقلا

اروج ولیزادگان

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54789

چکیده
  به‌منظور بررسی تراکم، جمعیت و شاخص‌های تنوع فون حشرات و عملکرد زراعی ‌‌دو گونة گشنیز و باقلا در کشت مخلوط، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان نقده آذربایجان غربی در سال زراعی 92- 1391 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت‌های کاشت 75 درصد گشنیز + 25 درصد باقلا، 50 درصد گشنیز + 50 درصد ...  بیشتر

تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری

قاسم سرتیپ؛ جعفر حاجی لو

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54790

چکیده
  در تحقیق حاضر، تأثیر کاربرد قبل از برداشت غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عمر انبارمانی زردآلو رقم ‘شاملو‌’ بررسی شد. میوه‌ها شش روز قبل از برداشت با محلول اسید سالیسیلیک در غلظت‌های صفر، 5/1، 3 و 5/4 میلی‌مولار در روی درخت تیمار شده و پس از برداشت در دمای 2 درجۀ سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 90 درصد به‌مدت سه هفته نگهداری شدند. سپس ...  بیشتر

تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز

اسما بستامی؛ مجید مجیدیان؛ غلام رضا محسن آبادی؛ داود بخشی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 93-193

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54791

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا، کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز، آزمایشی به‌صورت مزرعه‌ای در سال زراعی 1392 در خرم‌آباد اجرا شد. پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل سه‌عاملی شامل قارچ میکوریزا در دو سطح (عدم تلقیح و تلقیح)، عامل کود فسفات زیستی در سه سطح (صفر، 35 و 70 کیلوگرم در هکتار) و کود دامی در سه ...  بیشتر

تأثیر کاربرد روی و کودهای بیولوژیک بر گره‌بندی، عملکرد و برخی از خصوصیات رشدی سویا

رئوف سید شریفی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54792

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشدی و رایزوبیومی بر عملکرد و برخی ویژگی­های زراعی سویا، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل محلول‌پاشی با نانواکسید روی در چهار سطح (صفر، 3/0، 6/0 و 9/0 گرم بر لیتر) و ...  بیشتر

تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’

یلدا قاضی وکیلی؛ علی رضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر مهنا

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 131-138

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54793

چکیده
  با توجه به اهمیت تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس در سیب­زمینی تاکنون تعدادی از عوامل دخیل در تکثیر سیب­زمینی (تولید گیاهچه­ها و ریزغده­های درون­شیشه‌ای عاری از ویروس) بررسی شده است. مطابق نتایج دیگر تحقیقات، افزودن مخلوطی از اسیدهای آمینه، تأثیر مهمی در کشت بافت گیاهان دارد و رشد را در بسیاری از موارد افزایش می‌دهد. این ...  بیشتر

نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی؛ محمد مونیان اردستانی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 139-153

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54794

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تاریخ کاشت، محلول‌پاشی قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در بهبود کیفیت بذر سویا (رقم ‘ویلیامز’) در سال‌های 91-1390 در گرگان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش در سال اول شامل تاریخ کاشت (31 فروردین، 23 اردیبهشت، 13 خرداد، 8 تیر و 31 تیر) و مصرف قارچ‌کش بنومیل در دو مرحلۀ R3 و R6 بود، و در سال دوم شامل تاریخ کاشت (11 اردیبهشت ...  بیشتر

بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی

سعیده ملکی فراهانی؛ مهدی عقیقی شاهوردی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 155-168

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54795

چکیده
  به‌منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی گیاه زعفران تحت تأثیر کاربرد کود آهن به‌صورت کلات معمولی و نانوکلات، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شاهد در دو سال زراعی 91-1389 اجرا شد. فاکتور اول نوع کود آهن (نانوکلات و کلات معمولی)، و فاکتور دوم مقدار آهن (صفر، 450 و 900 گرم در هکتار) ...  بیشتر

تأثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش

محمود رضا تدین؛ سعید نوروزی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54796

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در یک مزرعۀ تحقیقاتی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1392 صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش، چهار غلظت (صفر، 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر لیتر) از نانوذرات ...  بیشتر

ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین

اسماعیل رضائی چیانه؛ سرور خرم دل؛ پریسا قره چالی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54797

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی اجزای عملکرد، عملکرد و نسبت برابری زمین تحت تأثیر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - شهرستان نقده در سال زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. تیمار­های آزمایش شامل کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف باقلا + یک ردیف آفتابگردان)، ...  بیشتر

اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 197-216

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54798

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و غلظت عناصر غذایی در برگ و ریشه‌های تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام، آزمایشی با دو عامل ژنوتیپ در چهار سطح شامل ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوندشده روی پایۀ GF677و پایۀ GF677 و شوری آب آبیاری در پنج سطح شامل غلظت‌های صفر، 2/1، 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در لیتر کلرید سدیم (به‌ترتیب با ...  بیشتر

کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی

بهنام کامکار؛ ام البنین گرزین؛ نفیسه خلیلی؛ محمدحسین قربانی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 217-228

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54799

چکیده
  آزی‌وش (Corchorus olitorius L.) یک گیاه دارویی باارزش به‌شمار می‌رود که اولین بار در ایران در سال 1392 کشت و تولید شد. در این مطالعه، واکنش جوانه‌زنی این گیاه نسبت به دما (10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجۀ سانتی‌گراد) در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1390 بررسی شد. اثر دما بر حداکثر درصد جوانه‌زنی (MGP)، سرعت جوانه‌زنی ...  بیشتر

کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی

امیرحسن خدابخشی؛ بهنام کامکار؛ نفیسه خلیلی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54801

چکیده
  این تحقیق به‌منظور کمّی‏سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه (hortensis L. Satureja) نسبت به دما و پتانسیل آب انجام گرفت. بدین­منظور، جوانه‌زنی این گیاه تحت تأثیر تیمار‏های دمایی (12، 15، 20، 25، 30، 35، 37 و 40 درجۀ سانتی‌گراد) و پتانسیل‏های آب (صفر، 1/0-، 3/0-، 5/0- و 7/0- مگاپاسکال) در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’

زبیده البرز؛ فریبرز حبیبی؛ سید نجم الدین مرتضوی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 241-255

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54804

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی قبل و پس از برداشت پلی‌آمین‌ها بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ (Alstroemeriaaurantica cv.Sukari)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو نوع پلی‌آمین (پوتریسین و اسپرمین) در چهار سطح (صفر، 5، 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر) انجام گرفت. تیمار 20 میلی‌گرم در لیتر پوتریسین و اسپرمین عمر گلجایی ...  بیشتر

ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54805

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آب مصرفی، تعداد دانه و مقدار آب نسبی برگ بر وزن دانۀ کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم طی سال‌های 86-1384 انجام گرفت. پنج تاریخ کاشت با فاصلۀ 30 روز در کرت‌های اصلی و دو رقم کلزا (‘هایولا401’ و ‘آرجی­اس003’) در کرت‌های فرعی قرار ...  بیشتر

ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد

محسن زعفرانیه

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54807

چکیده
  به‌منظور بررسی خصوصیات اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای نخود در شرایط کشت انتظاری و آبیاری تکمیلی، دو آزمایش در قالب طرح بلوک‌های جزئی متعادل با 81 ژنوتیپ نخود و سه تکرار در کشت پاییزه اجرا شد. آبیاری تکمیلی در طی فصل رشد، شامل آبیاری بلافاصله پس از کاشت‌، 20 روز بعد از آبیاری اول و نیز در آغاز مرحلۀ گلدهی انجام گرفت. ...  بیشتر