تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

مهرداد رنجبر؛ هادی قربانی؛ مهدی قاجارسپانلو

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 753-764

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56649

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار کودی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کود آلی)، تیمار ...  بیشتر

تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم

محمد جواد نظری دلجو؛ مهران کنعانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 765-774

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56650

چکیده
  باتوجه به مطالعات اندک در خصوص ترکیبات معطر گل­های شاخه بریده، آزمایشی گلدانی با هدف بررسی تأثیر محلول­پاشی پیش از برداشت، سالیسیلیک اسید (0، 5/1 و 25/2 میلی­مولار) و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل ­پروپیونیک اسید (0، 5/1 و 3 میلی­مولار) به‌ترتیب به­عنوان محرک و بازدارنده اختصاصی فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز روی گل مریم ...  بیشتر

بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی

الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 775-787

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56651

چکیده
  به‌منظور بررسی دزهای کاهش یافته علف­کش اگزادیارژیل (تاپ استار) به صورت پس­رویشی بر عملکرد قابل فروش سیب­زمینی، آزمایشی مزرعه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار و با استفاده از رقم آگریا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق واقع در شهر اردبیل، در سال 1392 انجام شد. آزمایش شامل دزهای علف­کش ...  بیشتر

تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ

پروین طالبی؛ زهره جبارزاده؛ میرحسن رسولی صدقیانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 789-804

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56652

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات کاربرد خاکی و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های رشدی، گلدهی و جذب عناصر گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور هیومیک اسید در 4 غلظت (صفر، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر) و نحوه کاربرد به دو صورت (کاربرد خاکی و محلول‌پاشی) با سه تکرار و دو مشاهده در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه، ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن

سید امید سید نوری؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمدحسین انصاری

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 805-820

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56653

چکیده
  به­منظور ارزیابی عملکرد دانه و اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی تحت تأثیر کشت مخلوط با ذرت و مقادیر مختلف نیتروژن، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار در رشت، در سال زراعی 94-1393 انجام شد. مقادیر مختلف کود نیتروژن شامل صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار به­عنوان فاکتور اصلی و کشت خالص ذرت و بادام ...  بیشتر

ارزیابی شاخص های رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامی

سارا قنبری؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ سیدعطاء‌الله سیادت

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 821-834

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56654

چکیده
  به منظور تعیین مناسب­ترین ترکیب کشت مخلوط جو و شنبلیله در سطوح کود دامی، آزمایشی به صورت کرت­های خرد­ شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، در سال زراعی 94-1393 انجام شد. سطوح کود دامی در 4 سطح (صفر، 12، 24 و 36 تن در هکتار از منبع کود گاوی پوسیده شده) در کرت­های اصلی ...  بیشتر

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه

حسن موسی پور؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 835-850

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56655

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثرات کشت مخلوط افزایشی زنیان و اسفرزه و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس زنیان، درصد موسیلاژ در اسفرزه و کنترل علف‌های هرز به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل، در سال 1392 اجرا گردید. تاریخ کاشت 20 دی­ماه و 20 بهمن­ماه در پلات­های ...  بیشتر

تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم ’ سایر‘

عبدالحمید محبی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 851-860

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56656

چکیده
  به منظور بررسی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه نخل خرما، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک اصله نخل بارور) بر روی نخل خرمای بارور رقم سایر در شهرستان آبادان، طی سال­های 1388 تا 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل (1 - مصرف کود شیمیایی، 2 - کود شیمیایی معادل 50 درصد تیمار یک + کود دامی، 3 - کود شیمیایی ...  بیشتر

ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت

داود نادری؛ اسماعیل محمودی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 861-870

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56657

چکیده
  به­منظور بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه همیشه­بهار، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارها شامل خاک باغچه، خاک­ باغچه + کمپوست مصرفی قارچ، خاک ­باغچه + کمپوست مصرفی قارچ + سبوس برنج، خاک ­باغچه + کود دامی ...  بیشتر

عملکرد دانه و کارآیی انرژی سیستم تولید جو در شرایط دیم در واکنش به آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی

حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 871-880

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56658

چکیده
  کارآیی انرژی، یک شاخص مهم در ارزیابی پایداری سیستم­های تولید محصولات کشاورزی است. بنابراین، تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و کارآیی انرژی در سیستم تولید دیم جو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با 2 تیمار (اعمال آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و بدون اعمال آبیاری تکمیلی) در 7 تکرار اجرا شد. برای بررسی عملکرد، صفات تعداد سنبله در واحد سطح، ...  بیشتر

مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 881-892

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56660

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی واکنش سرعت جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) نسبت به دما و پتانسیل آب صورت گرفت. بذرها در دماهای 20، 23، 25، 27، 30 و 32 درجه سانتی‌گراد و پتانسیل‌های خشکی صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0- و 8/0- مگاپاسکال در 3 تکرار در انکوباتور قرار داده شدند. این آزمایش در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در سال 1393 انجام ...  بیشتر

اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

ال ناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 893-905

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56661

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سیستم­های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال زراعی 93-1392 به صورت اسپلیت بلوک بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نوع مدیریت خاک­ورزی در 4 سطح (دیسک، گاوآهن برگردان­دار + دیسک، گاوآهن پنجه غازی ...  بیشتر

تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارآیی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم

حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 907-919

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56663

چکیده
  تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، میزان روغن دانه و عملکرد روغن و کارآیی انرژی کلزا رقم اوکاپی در شرایط دیم، در شهرستان سلسله در سال زراعی 94-1393 بررسی شد. آزمایش با 3 تیمار (تیمار اول: بدون آبیاری تکمیلی، تیمار دوم: یک بار آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و تیمار سوم: دو بار آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و پر شدن دانه) و ...  بیشتر

اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای

محمد سیاری؛ سجاد الوندی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 921-933

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56665

چکیده
  به منظور حفظ کیفیت قارچ تکمه­ای در دوره انبارمانی، تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. در این مطالعه، اثر آسکوربات کلسیم در 3 سطح (0، 4/0 و 8/0 درصد) و تیمار آب گرم (45 درجه سانتی‌گراد) بر روی صفات کیفی قارچ تکمه­ای از قبیل کاهش وزن، سفتی، ویتامین ث، فنل کل، فعالیت آنزیم پلی‌فنل اکسیداز و شاخص­های رنگ ...  بیشتر

ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان

سمانه زاده پاریزی؛ احمد تاج آبادی پور؛ عیسی اسفندیارپور

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 935-947

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56666

چکیده
  پتاسیم یکی از عناصر پرمصرف ضروری برای رشد گیاهان می‎باشد که نه تنها از نظر مقدار بلکه از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز از مهم‎ترین کاتیون‎ها در گیاهان محسوب می‎شود. لذا آگاهی از وضعیت پتاسیم خاک‎ها در استفاده بهتر از کودهای پتاسیمی لازم است. این تحقیق به‎منظور ارزیابی 10 عصاره‎گیر جهت استخراج پتاسیم قابل استفاده پسته ...  بیشتر

بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه

رضا رضایی؛ بهزاد حصاری

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 949-963

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56833

چکیده
  این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود باغ­های سیب و تناسب آنها با مؤلفه­های تولید ارگانیک، در 11 حوزه سیب­کاری شهرستان ارومیه، طی سال­های 90-1388 انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه، بازدید و توزیع تصادفی و تکمیل پرسشنامه با 44 متغیر در میان 366 باغدار سیب به‌دست آمدند. براساس نتایج، ...  بیشتر

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان

حسین میغانی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ ابوذر هاشم‌پور

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 965-975

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56860

چکیده
  در این پژوهش، خصوصیات پومولوژی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه 13 ژنوتیپ کُنار هندی جمع‌آوری شده از استان هرمزگان بررسی شد. میوه‌های کُنار در مرحله بلوغ تجاری برداشت شدند و ویژگی‌های کمی و کیفی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین وزن میوه و وزن گوشت، قطر میوه و درصد گوشت میوه مربوط به ژنوتیپ G3 بود. کشیده‌ترین میوه‌ها ...  بیشتر

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 977-985

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56547

چکیده
  روش­های خاکورزی مرسوم اثرات زیان­باری بر ساختمان خاک دارند. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد ارقام پاییزه نخود به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار، در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران واقع در کرج، در سال 1391 انجام شد. در این آزمایش، اثر 3 روش خاک‌ورزی مرسوم[1]، خاک‌ورزی ...  بیشتر

اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه

علی نادری عارفی؛ علی احمدی؛ منیژه سبکدست

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 987-999

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56633

چکیده
  آزمایشی به صورت کرت‎های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در گلخانه و مزرعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرمسار، در سال زراعی 93-92 انجام شد. کرت‎های اصلی به تنش و کرت‎های فرعی به ژنوتیپ‏های پنبه ‎اختصاص یافت. پس از ارزیابی 28 ژنوتیپ در گلخانه، ژنوتیپ‏های ورامین، خرداد، K8801 و ‏K8802 براساس ماده خشک در تنش به عنوان ارقام ...  بیشتر

تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری

فاطمه حسین پور؛ ولی ربیعی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی سلیمانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 1001-1015

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56634

چکیده
  باتوجه به عمر ماندگاری کوتاه میوه شلیل و اهمیت فیزیولوژی پس­ازبرداشت آن، پژوهشی به­ منظور مطالعه اثر کاربرد بسته­بندی نانو به ­همراه تیمار آب گرم بر حفظ خواص کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوه شلیل رقم سانگلو، در سال 1393 اجرا گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت و خواص کیفی ...  بیشتر

ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ مهدی نجفی قیری

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 1017-1031

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56659

چکیده
  به منظور بررسی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت مخلوط غلات-لگوم، در سال زراعی 94-1393 آزمایشی مزرعه‌ای در دانشکده کشاورزی داراب، دانشگاه شیراز انجام شد. در این آزمایش 10 تیمار تک کشتی گندم، جو، تریتیکاله، نخود و باقلا با و بدون حضور علف هرز، و شش تیمار کشت مخلوط گندم+ نخود، گندم+ باقلا، جو+ نخود، جو+ باقلا، تریتیکاله+ نخود و تریتیکاله+ ...  بیشتر