دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-286 
1. بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی

صفحه 1-19

حمید جباری؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ غلام عباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ علی حامد


4. بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو

صفحه 45-54

احمد رئوفی؛ کورش وحدتی؛ سهیل کریمی؛ محمودرضا روزبان؛ وازگین گریگوریان


8. مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی

صفحه 91-101

صابر صادق پور؛ لطفعلی ناصری؛ مرتضی نوبهار؛ رضا رضایی؛ رقیه نجف زاده


9. تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان

صفحه 103-115

ابراهیم بروکی میلان؛ لیلا حسنی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ رضا درویش زاده؛ فاطمه خردمند؛ عباس حسنی


13. بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی

صفحه 157-171

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی؛ زهرا قهرمانی؛ جعفر نیکبخت


16. تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو

صفحه 203-218

سمیه امرایی تبار؛ احمد ارشادی؛ تهمینه رباطی


18. ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی

صفحه 231-244

علیرضا خالقی؛ روح انگیز نادری؛ علیرضا سلامی؛ مصباح بابالار؛ ایمان روح اللهی؛ غلامرضا خالقی


19. ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

صفحه 245-258

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


20. پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری

صفحه 259-274

سالومه طاهری؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی؛ حسین ربی انگورانی