اثر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگردان

عبدالله صفری؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محمد صلاحی فراهی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 521-532

https://doi.org/10.22059/jci.2022.322002.2536

چکیده
  هدف: به‌منظور بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی 97-1396 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد.روش پژوهش: تیمارهای آزمایش شامل تقسیط نیتروژن (عدم مصرف نیتروژن، مصرف 25 درصد به‌هنگام ...  بیشتر

تأثیر بیوچار و بیوسولفور بر عملکرد دانه و برخی صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (.Brassica napus L) در شرایط تنش خشکی در کشت زمستانه

محسن کریمی موحدی؛ غلام عباس اکبری؛ غلام علی اکبری؛ فاطمه بناءکاشانی؛ محمدرضا اردکانی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 533-542

https://doi.org/10.22059/jci.2022.339343.2684

چکیده
  هدف: تنش‌های محیطی به‌ویژه تنش خشکی از مهمترین عوامل کاهش‌دهنده رشد و نمو گیاهان روغنی مانند کلزا در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بیوچار و بیوسولفور بر عملکرد دانه و برخی صفات اکوفیزیولوژیک کلزا در شرایط تنش خشکی در کشت زمستانه می باشد.روش پژوهش: این پژوهش به‌صورت کرت خردشده- فاکتوریل و در قالب طرح ...  بیشتر

مطالعه اثر پیش‌تیمار بذور ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر روی شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی

مسلم حیدری؛ مهرداد چائی چی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 543-555

https://doi.org/10.22059/jci.2023.350550.2754

چکیده
  هدف: پیش‌تیمار بذر ساده ­ترین و در عین حال بهترین روش برای افزایش سرعت جوانه­ زنی بذرهاست.روش پژوهش: بر این اساس مطالعه ­ای با هدف تأثیر پیش ­تیمار بذرهای ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص­های مختلف سبزشدن به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

ارزیابی اثر تنش خشکی بر ویژگی های ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

حمید جباری؛ مجید غلامحسینی؛ محمدباقر ولی پور؛ محمدرضا نظری؛ امیرحسن امیدی؛ حبیب تشکری میمند

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 557-573

https://doi.org/10.22059/jci.2023.351005.2760

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور تأثیر رژیم­های آبیاری بر صفات مورفولوژیک ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های گلرنگ انجام شد.روش پژوهش: این آزمایش با استفاده از لوله‌های پلیکا (پی­وی­سی) در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال زراعی 99-1398 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با ...  بیشتر

بررسی ژنتیکی طول سنبله گندم نان در جمعیت متنوع حاصل از لاین Roshan-D-01 ×رقم روشن

مریم درانی نژاد؛ علی کاظمی پور؛ محمد قادر قادری؛ علی اکبر مقصودی مود؛ روح اله عبدالشاهی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 575-585

https://doi.org/10.22059/jci.2023.352803.2773

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی ژنتیک اندازه سنبله در یک جمعیت ایزوژن نزدیک برای صفات اندازه سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله بود.روش پژوهش: در برنامه به‌نژادی گندم نان با هدف انتقال صفت ریشکداری از رقم مهدوی به روشن، در نسل دوم تلاقی برگشتی سوم (BC3F2) یک بوته با سنبله بزرگ مشاهده شد. این بوته پس از چندین نسل خودگشنی و گزینش برای طول سنبله خالص‌سازی ...  بیشتر

برآورد مقدار نیتروژن پوشش‌گیاهی ذرت علوفه‌ای با استفاده از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی با پهپاد

نیکروز باقری؛ مریم رحیمی جهانگیرلو؛ مهریار جابری اقدم

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 587-602

https://doi.org/10.22059/jci.2022.341850.2700

چکیده
  هدف: به‌منظور ارائۀ یک روش نوین، غیرمخرب، دقیق و سریع برای برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی با پهپاد استفاده شد. روش پژوهش: آزمایش‌ها به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 درصد مقدار کود بهینه) در شهرستان ورامین در سال زراعی 1397 اجرا شد. نمونه‌برداری در دو مرحلۀ کوددهی ...  بیشتر

تأثیر تلقیح با دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی و میزان جذب کادمیم در شبدر ایرانی

مرضیه مولوی سرند؛ جلال صادقی؛ امیر لکزیان

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 603-617

https://doi.org/10.22059/jci.2023.348885.2746

چکیده
  هدف: مایکوریزا علاوه بر بهبود رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان بر میزان فراهمی و اشکال مختلف فلزات سنگین در خاک تأثیرگذار می‌باشند. در این مطالعه به بررسی تأثیر دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی عنصر کادمیم و هم‌چنین جذب این عنصر توسط گیاه شبدر ایرانی پرداخته شد. روش پژوهش: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌روش فاکتوریل ...  بیشتر

بازدهی کاربرد اسیدجیبرلیک بر عملکرد دانه ارقام وارداتی باقلا به روشGGE - بای‌پلات

محمدرضا دهقانی؛ مژگان هاشمی؛ مریم دهجی پور؛ شهرام محمدی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 619-631

https://doi.org/10.22059/jci.2023.333507.2635

چکیده
  هدف: ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف، تحت شرایط متفاوت محیطی، جهت شناسایی ژنوتیپ‌های مطلوب، بسیار مؤثر است. روش پژوهش: به­ همین منظور برای ارزیابی پاسخ 12 ژنوتیپ وارداتی باقلا تحت تأثیر کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک (به­عنوان یک عامل محیطی) به­روش GGE- بای­پلات، آزمایشی به­صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز سال 1397 در گلخانه ...  بیشتر

بررسی ارزش زراعی دو رقم لوبیای جدید متقاضی تجاری‌شدن

بابک درویشی؛ عنایت رضوانی؛ حسین صادقی؛ مصطفی شاکری؛ حامد نصیری وطن؛ محمد کاوند؛ شمس ا... ینکجه فراهانی؛ مهران شرفی زاد

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 633-649

https://doi.org/10.22059/jci.2022.348230.2742

چکیده
  هدف: این آزمایش به‌منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم جدید لوبیا به نام­های سپهر و سمبل صورت گرفت که توسط بخش خصوصی و با هدف ثبت نام ارقام مذکور در فهرست ملی ارقام گیاهی معرفی شده­اند.روش پژوهش: این ارقام به‌همراه چهار رقم شاهد در سه منطقه مختلف (کرج، زنجان و خمین) و در هر منطقه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال ...  بیشتر

تأثیر محلول پاشی سولفات منیزیم و سولفات‌منگنز بر عملکرد و برخی صفات کمی سیب‏زمینی رقم آگریا

مرتضی برمکی؛ دامون رجب زاده؛ خدیجه آقائی فرد

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 651-667

https://doi.org/10.22059/jci.2023.324438.2558

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به­ منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سولفات ­منیزیم و سولفات ­منگنز بر عملکرد و برخی صفات کمی سیب­زمینی رقم آگریا انجام شد. روش پژوهش: آزمایش به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در شهرستان نیر اجرا شد. فاکتور اول شامل محلول ­پاشی سولفات ‏منگنز در دو سطح شاهد و پنج ...  بیشتر

تأثیر پوتریسین بر عملکرد گل خشک و ترکیبات مؤثره اسانس بابونه آلمانی در رژیم‏های مختلف رطوبتی

حسین نظری؛ علی نادری عارفی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 669-684

https://doi.org/10.22059/jci.2022.334898.2647

چکیده
  هدف: به­منظور بهبود مقاومت دو رقم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به رژیم­های رطوبتی این آزمایش در سال 93-1392 به­صورت فاکتوریل سه­عاملی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد. روش پژوهش: تیمار­های آزمایشی شامل رژیم­های رطوبتی (شاهد و تنش شدید به‌ترتیب 13 و 57 درصد تخلیه ...  بیشتر

بررسی تأثیر تراکم گیاهی، علف‌کش‌ تریفلورالین و کنترل مکانیکی بر کنترل علف های هرز و عملکرد رازیانه در خوزستان

محمدرضا باغبانی؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ علیرضا شافعی نیا؛ الهام الهی فرد

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 685-702

https://doi.org/10.22059/jci.2022.338577.2678

چکیده
  هدف: رازیانه با نام علمی Foeniculum vulgare L.، یکی از مهم‌ترین و پرمصرف ­ترین گیاه دارویی از خانواده چتریان (Apiaceae)، می­ باشد. این گیاه چندساله­، در رقابت با علف­های­ هرز، رقیب ضعیفی می‌باشد. این وضعیت موجب کاهش توان و عملکرد می­گردد. روش پژوهش: به‌منظور بررسی کنترل علف­های هرز و افزایش عملکرد،  با استفاده از تراکم گیاهی، علف‌کش ...  بیشتر

بررسی تأثیر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی و سالیسیلیک‌اسید روی گیاه دارویی آویشن باغی تحت تنش خشکی

فائزه سمندری بحرآسمان؛ آناهیتا رشتیان؛ آفاق تابنده ساروی؛ مجتبی سلیمانی ساردو

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 703-718

https://doi.org/10.22059/jci.2023.341068.2694

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت گیاه دارویی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و اثر عصاره جلبک ‌دریایی و ‌سالیسیلیک‌اسید در افزایش مقاومت به خشکی در مراحل مختلف رشد، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت در سال 1399 انجام شد.روش پژوهش: تیمار خشکی در سه سطح 100 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 50 درصد ظرفیت ...  بیشتر

اثر قارچ تریکودرما بر برخی خواص بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان در شرایط رژیم های مختلف آبیاری

مینا امانی؛ سعیده علیزاده سالطه؛ محسن سبزی نوجه ده؛ مهدی یونسی حمزه خانلو

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 719-735

https://doi.org/10.22059/jci.2023.345935.2730

چکیده
  هدف: بهره­ گیری از رابطه همزیستی گیاه با قارچ‌های تریکودرما یکی از راه‌کارهای کاهش تنش کم­آبی در گیاهان به­ شمار می‌رود. پژوهش حاضر به ­منظور بررسی تأثیر قارچ تریکودرما بر ویژگی ­های آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش کم ­آبی انجام شد. روش پژوهش: این آزمایش در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی ...  بیشتر

اثر تنش های خشکی و فلزات سنگین بر ویژگی‌های رشد، مرفولوژی و وزن دانه گیاه کینوا

فاطمه میرزایی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ نفیسه رنگ‌زن؛ مهدی امیریوسفی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 737-754

https://doi.org/10.22059/jci.2023.352391.2771

چکیده
  هدف: کینوا با ارزش غذایی بالا، در برابر طیف وسیعی از تنش‌های غیرزیستی نیز بسیار مقاوم است. با وجود محدودیت منابع و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی، می‌توان کینوا را در اراضی با باروری کم یا محدود، به‌خوبی کشت کرد و محصول خوبی تولید کرد. روش پژوهش: این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در یک گلخانه تحقیقاتی ...  بیشتر

ارزیابی صفات فیتوشیمیایی در اکوتیپ‌های مختلف گل‌ختمی (Althaea sp.‎‏)‏

امین ارجمند؛ محسن ابراهیمی؛ محمدرضا بی همتا؛ نرگس مرادی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 755-767

https://doi.org/10.22059/jci.2023.356938.2801

چکیده
  هدف: گل‌ختمی متعلق به جنس Althaea و خانواده Malvaceae می‌باشد. این گیاه بومی آسیا، جنوب آفریقا و آمریکا است. این گیاه در سراسر ایران در مراتع طبیعی یافت می‌شود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی بهترین اکوتیپ‌های گل‌ختمی از نظر صفات فیتوشیمیایی موردمطالعه در این آزمایش و معرفی بهترین اکوتیپ‌ها به‌منظور پژوهش‌های بیش‌تر و استفاده به‌عنوان ...  بیشتر

تأثیر تنش شوری و محلول پاشی با نانوکودها بر ویژگی های کمی و کیفی علوفه گیاه کینوا

فائزه حیدری؛ جلال جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 769-785

https://doi.org/10.22059/jci.2022.338348.2672

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت مدیریت تغذیه در شرایط شور و لزوم بررسی جنبه‏های تغذیه‏ای گیاه زراعی جدید کینوا، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش شوری و نانوکودهای مختلف بر ویژگی­های مورفولوژیک و ویژگی­های کمی و کیفی علوفه کینوا انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ...  بیشتر

اثر انواع بسترهای کشت بر روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و ارزش غذایی قارچ دارویی بلاز‏ئی (Agaricus subrufescens)

راضیه خودسیانی؛ مهرداد جعفرپور

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 787-806

https://doi.org/10.22059/jci.2023.347719.2741

چکیده
  هدف: بتاگلوکان یکی از اجزای دیواره سلولی قارچی و از نظر درمانی مهم‌ترین پلی‌ساکارید در قارچ‌هاست. هدف از این پژوهش تولید ورمی‏کمپوست اختصاصی به‌منظور بهبود ارزش غذایی و برسی محتوای بتاگلوکان در قارچ بلازئی (A. subrufescens) می‌باشد. روش پژوهش: آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در مرکز تحقیقات قارچ دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ...  بیشتر

ارزیابی روش‌های کاربردی گرده‌افشانی تکمیلی بر کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

محمد علی شیری؛ مالک قاسمی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 807-823

https://doi.org/10.22059/jci.2023.352398.2770

چکیده
  هدف: هدف از بررسی حاضر ارزیابی تأثیر روش‌های مختلف گرده‌افشانی تکمیلی بر ویژگی‌های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد به‌منظور معرفی مؤثرترین و کاربردی‌ترین روش گرده‌افشانی تکمیلی می‌باشد. روش پژوهش: در بررسی حاضر تأثیر روش‌های مختلف گرده‌افشانی تکمیلی [گرده‌افشانی آزاد، گرده‌افشانی دستی از گل‌های نر رقم توموری، گرده‌افشانی به‌صورت ...  بیشتر

بررسی فنولوژی و برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه‌های گل برخی از ارقام تجاری بادام با استفاده از مدل‌های مختلف

جعفر بیابانی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ مسعود فتاحی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، صفحه 825-838

https://doi.org/10.22059/jci.2023.341628.2699

چکیده
  هدف: به‌منظور بررسی نیاز سرمایی و گرمایی ارقام تجاری بادام، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار برنامه‌ریزی و در آزمایشگاه دانشگاه شهرکرد در سال 1396 اجرا شد. روش پژوهش: در این آزمایش فاکتور اول، شامل ارقام تجاری بادام در پنج سطح (مامایی، ربیع، سفید، شاهرود 7 و شاهرود 12) و فاکتور دوم شامل سرمادهی در هفت سطح ...  بیشتر