دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 333-498 
3. مستندسازی فرآیند تولید و تعیین عوامل محدودکننده‏ عملکرد گندم به روش CPA در شهرستان کلاله

صفحه 361-372

محمد شریف نوبتیانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ علی منصوری راد


8. تعیین نیاز کودی گندم آبی در زمین‌های سد گلستان با استفاده از مدل QUEFTS

صفحه 433-443

یونس محمدنژاد؛ مجید بصیرت؛ حسین حاجی ابایی؛ بنیامین ترابی


11. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

صفحه 475-486

فاطمه غفاری رهبر؛ معظم حسن پور اصیل؛ آتوسا وزیری؛ سهیلا تالش ساسانی؛ جمالعلی الفتی