اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد

سید حمیدرضا رمضانی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 499-512

https://doi.org/10.22059/jci.2020.289749.2274

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کشت مخلوط بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف تریتیکاله، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های­ کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی سرایان به انجام رسید. تیمارهای آزمایشی شامل 12 الگوی کشت خالص و کشت مخلوط از سه رقم پاژ، سناباد و ژوالینو (کشت خالص پاژ، کشت ...  بیشتر

تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره‌زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 513-529

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294125.2316

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره­زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم، آزمایشی در سال 1398 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای موردبررسی شامل کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای زیستی ...  بیشتر

پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان

بنیامین ترابی؛ نجیب الله ابراهیمی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 531-542

https://doi.org/10.22059/jci.2020.273742.2148

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تخمین پارامترهای مدل SSM_iCrop و ارزیابی کارایی آن در پیش‌بینی رشدونمو گیاه باقلا در شرایط آب‌وهوایی گرگان انجام شد. این پژوهش روی گیاه باقلا "رقم برکت" به‌صورت اسپلت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 95-1394 انجام شد. فاکتورهای ...  بیشتر

ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد

حسین اکبیا؛ الهام الهی فرد؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ احمد زارع

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 543-556

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295527.2333

چکیده
  با توجه به قدرت رقابتی کم کنجد در مقابل علف‌های هرز، حضور علف‌های هرز به‌شدت سبب کاهش عملکرد کنجد می‌شود، لذا مهار علف‌های هرز در این محصول اهمیت زیادی دارد. با این هدف، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال 1396 در شهرستان رامهرمز، استان خوزستان انجام شد. کرت اصلی، شیوه کشت (کرتی، ...  بیشتر

ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم

حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی؛ فاطمه علیخانی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293009.2301

چکیده
  در این پژوهش پتانسیل جدایه‏های فراریشه‏ای و درون‏رست جداشده از ریشه گیاه گندم به‌منظور بررسی خصوصیات محرک رشد و اثر آن‌ها بر عملکرد گندم و کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا باکتری‎ها از نظر تولید هورمون ایندول استیک اسید در محیط کشت حاوی ال-تریپتوفان غربال‎گری شدند و سپس توانایی آن‏ها در انحلال ...  بیشتر

ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

سید مجتبی موسوی؛ احسان بیژن زاده؛ زهرا زینتی؛ وحید براتی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 571-586

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294130.2317

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قطع آبیاری آخر فصل بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد ارقام گلرنگ آزمایشی به‌صورت کرت خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 97-1396 به‌‌اجرا درآمد. عامل اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری مطلوب و قطع آبیاری از اواسط ...  بیشتر

نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا

فائزه حیدری؛ جلال[ جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 587-600

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293593.2309

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی تعدیل اثرات منفی تنش شوری با برگ­پاشی کودهای نانو، به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه به‌صورت گلدانی اجرا شد. فاکتور اول تنش شوری با آب دریاچه ارومیه در سه سطح (صفر، 16 و 32 دسی­زیمنس بر متر) و فاکتور دوم نانوکود در پنج سطح (کلسیم، سیلیسیوم، ...  بیشتر

پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی

یعقوب حبیب زاده؛ سکینه عبدی؛ رؤیا عابدی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 601-615

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295344.2330

چکیده
  به­منظور ارزیابی و پهنه­بندی مناطق با بهره­وری بالا کشت چغندرقند براساس شاخص­های سیستم­ کشت، نوع کشت و روش‌های آبیاری تحقیقی در قالب طرح آشیانه­ای در استان آذربایجان­غربی در سال زراعی 97-1396 انجام شد. از 11 شهرستان استان و در هر شهرستان بسته به اقلیم از سه روستا و در هر روستا به‌صورت تصادفی از سه زارع پرسشنامه تکمیل و نمونه­برداری ...  بیشتر

بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج

مریم سرائی؛ مرتضی مبلغی؛ مرتضی نصیری؛ مجتبی نشایی مقدم

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 617-628

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295416.2331

چکیده
  انتقال مجدد هیدرات­های کربن از طریق اندام­های هوایی یکی از عوامل مؤثر در پُرشدن دانه برنج می­باشد. به‌منظور تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام­های هوایی بر عملکرد دانۀ برنج، پژوهشی با هفت ژنوتیپ­ امیدبخش و دو رقم شاهد در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1396 و 1397 در ایستگاه تحقیقات برنج شهید شیرودی ...  بیشتر

بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور

مهدی امیریوسفی؛ محمود رضا تدین؛ رحیم ابراهیمی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 629-644

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293317.2305

چکیده
  این آزمایش به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1397-1398 در مزرعه‌ای شور (هدایت الکتریکی 2/5 دسی‌زیمنس‌ بر متر)، واقع در منطقه دستگرد اصفهان انجام شد. چهار سطح آبیاری (100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت مزرعه) به‌عنوان عامل اصلی و چهار سطح کود زیستی (شاهد، نیتروکسین، بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر) ...  بیشتر

مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن

علی اصغر فزونی؛ محمدعلی ابوطالبیان

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 645-656

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293616.2310

چکیده
  برای رسیدن به عملکرد مطلوب کمی و کیفی سیب‌زمینی در هر منطقه لازم است ارقام جدید با یکدیگر مقایسه گردد. به این ‌منظور 13 رقم جدید به‌همراه دو رقم آگریا و بانبا از نظر شاخص سطح برگ، صفات زراعی و کیفی در شرایط آب‌وهوایی رزن موردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه ...  بیشتر

ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز

فرشته نورالهی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ داود حسن پناه؛ محمد انوار

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 657-669

https://doi.org/10.22059/jci.2020.291898.2291

چکیده
  به­منظور بررسی توانایی رقابتی ارقام مختلف سیب­زمینی با علف­های هرز آزمایشی در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در قالب طرح بلوک­های­ کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای موردمطالعه شامل 10 رقم سیب­زمینی بودند که در شرایط با و بدونرقابت طبیعی علف­های هرز رشد می­کردند. نتایج نشان ...  بیشتر