تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر واکنش ارقام گندم نان به تنش گرمای انتهای فصل

اسما اصلانی؛ مهرو مجتبایی زمانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 698-683

https://doi.org/10.22059/jci.2021.305632.2414

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان کاهش اثر منفی تنش گرمای انتهای فصل با استفاده از باکتری‌های حل‌کننده فسفات، این پژوهش در سال زراعی 98-1397 در مزرعه‌ای واقع در منطقه هفتکل وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح (اول آذرماه و 12 دی‌ماه) ...  بیشتر

ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی

رضا فاطمی دوین؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ حسین مقدم؛ بابک متشرع زاده

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 712-699

https://doi.org/10.22059/jci.2021.308259.2452

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و آلی بر کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرنده سیستم‌های مختلف کودی در چهار سطح شامل 30 کیلوگرم در هکتار اوره، ازتوباکتر، ورمی‌کمپوست، ازتوباکتر+ ورمی‌کمپوست و کرت‌های فرعی دربرگیرنده ...  بیشتر

بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل بهره‌وری آب اقلیمی (PCWP) ذرت در دشت مغان

علی اکبر عزیزی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی شهابی فر؛ سید علیرضا سیدجلالی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 726-713

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293896.2313

چکیده
  چکیده پتانسیل بهره­وری آب اقلیمی (PCWP) شاخصی مهم برای کمی‌سازی اثربخشی عوامل ذاتی بر بهره­وری فیزیکی است. یکی از عوامل مهم مؤثر بر این شاخص تقویم زراعی است. با توجه به اهمیت زراعت ذرت و ضرورت ارتقای بهره­وری آب، شاخص PCWP  برای هشت تقویم زراعی و پنج مزرعه ذرت در سال زراعی 95-1394 بررسی شد. تقویم­های زراعی از منابع رسمی موجود و جلسات ...  بیشتر

ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم دیم به تأخیر در زمان کاشت در شرایط مشهد

علیرضا خداشناس

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 741-727

https://doi.org/10.22059/jci.2021.306231.2419

چکیده
  به‌منظور ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ­های گندم دیم در دو تاریخ کاشت و تعیین ارقام مناسب برای کاشت با تأخیر، آزمایشی به‌صورت کرت­های یک­بار خردشده با سه تکرار طی دو سال زراعی 1396-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در مشهد به‌اجرا درآمد. عامل اصلی تاریخ کاشت در دو سطح پاییزه و انتظاری و عامل فرعی ژنوتیپ‌های گندم در 16 سطح (14 رقم و دو ...  بیشتر

اثر کاربرد هم‌زمان بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی

محمد کاوه؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدرضا اردکانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 760-743

https://doi.org/10.22059/jci.2021.306418.2423

چکیده
  در این مطالعه، اثر کاربرد هم‌زمان بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی بررسی شد. این آزمایش به‌صورت کرت­های دوبارخردشده برپایه طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در دو سال زراعی ...  بیشتر

اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا

مژده سادات خیاط مقدم؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 776-761

https://doi.org/10.22059/jci.2021.306872.2424

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و محلول‎پاشی سیلیکات‎پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‏های بهاره کلزا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های زراعی مدت 96-1395 و 97-1396 درمزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. عامل آبیاری در دو سطح آبیاری ...  بیشتر

بررسی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ارقام مختلف جوتحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم

رحیم ناصری؛ میرزایی امیر؛ امین عباسی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 794-777

https://doi.org/10.22059/jci.2021.310730.2455

چکیده
  به‌منظور بررسی نقش قارچ میکوریزا بر کارایی و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی جو دیم، آزمایشی تحت شرایط مزرعه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سرابله، ایلام در سال زراعی 99-1398 اجرا شد. تیمار­های آزمایشی شامل ارقام جو (محلی، ماهور، خرم و فردان) و منابع کودی شامل ...  بیشتر

ارزیابی تحمل تنش آبی، عملکرد علوفه خشک و صفات بیوشیمیایی پنج رقم یونجه

محمود مرادی چگنی؛ احمد علی شوشی دزفولی؛ محمود توحیدی؛ مهدی صادقی؛ فربد فتوحی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 808-795

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312132.2465

چکیده
  یکی از اقدامات مهم جهت دستیابی به ارقام متحمل به خشکی، غربال‌گری و انتخاب ارقام براساس عملکرد و صفات بیوشیمیایی می‌باشد. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به‌روش کرت‌های یک‌بار خردشده در سه تکرار طی دو سال زراعی (98-1396) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول انجام شد. در کرت‌های اصلی رژیم‌های مختلف آبیاری براساس ...  بیشتر

بررسی امکان کشت‌ پاییزه چغندرقند با استفاده از سایکوسل در شرایط اقلیمی پاکدشت

دلیر فیاضی پور؛ غلام علی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ فاطمه امینی؛ مرجان السادات حسینی فرد

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 822-809

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312514.2468

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی امکان کشت و کاربرد سایکوسل بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکرد کیفی و کمی دو رقم چغندرقند (9597 و سوپریما)، انجام گرفت. به همین منظور، آزمایشی در سال زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به‌صورت کرت خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش ...  بیشتر

تاثیرکاربرد توام ورمی‌کمپوست و باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه بر عملکرد دانه کنجد

عبدالرضا اخگر؛ پریسا ستوده

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 838-823

https://doi.org/10.22059/jci.2021.321216.2533

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد هم‌زمان ورمی‌کمپوست و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص­های عملکرد، درصد روغن و پروتئین و هم‌چنین غلظت عناصر در دانه کنجد (.indicum L Sesamum) یک آزمایش گلخانه‏ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال 1393 به‌اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی‌کمپوست در ...  بیشتر

اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانت آویشن‎باغی تحت تنش‎ قطع ‏آبیاری

سمیه میرزایی؛ سید عطالله سیادت؛ بابک پاکدامن سردرود؛ محمد رضا مرادی تلاوت

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 853-839

https://doi.org/10.22059/jci.2021.309204.2443

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ پریفورموسپورا ‎ایندیکا (Piriformospora indica) و سطوح مختلف سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فعالیت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانت در آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) تحت تیمار قطع آبیاری، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی و با چهار تکرار در مزرعه‌ای واقع در دهلران در سال زراعی 95-1394 ...  بیشتر

ارزیابی واکنش های رشدی، خصوصیات بیوشیمیایی، ظرفیت تبادلات گازی و عملکرد فتوسیستم II گیاه سیاه دانه تحت تیمار نانوذره نقره

سارا بنی ابراهیم؛ لیلا پیشکار؛ علیرضا ایرانبخش؛ داریوش طالعی؛ گیتی برزین

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 870-855

https://doi.org/10.22059/jci.2021.307346.2427

چکیده
  به­منظور بررسی پاسخ­های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه‌دانه تحت غلظت‌های مختلف نانوذره نقره (صفر، 5/2، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی­گرم بر لیتر)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در گلخانه دانشگاه شاهد در سال 1397 انجام شد. صفات رشدی، رنگیزه­های فتوسنتزی، آنتوسیانین، محتوای پرولین، گلایسین بتائین، قندهای محلول و نامحلول، ...  بیشتر

تأثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی ایران: پیش‌بینی پتانسیل عملکرد و تولید گیاهان زراعی استراتژیک کشور با استفاده از مدل SSM-iCrop2

علیرضا نه بندانی؛ مجتبی سعادتی؛ مهدی گودرزی؛ افشین سلطانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 882-871

https://doi.org/10.22059/jci.2021.320843.2531

چکیده
  خطر کاهش امنیت غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی یکی از چالش‌های عمده قرن 21 است. این مطالعه با هدف پیش‌بینی پتانسیل عملکرد و تولید گیاهان زراعی استراتژیک کشور تحت تأثیر سناریوهای تغییر اقلیمی انجام گرفت. در این تحقیق پتانسیل عملکرد و تولید 17 گیاه زراعی (گندم، جو، برنج، لوبیا، کلزا، نخود، ذرت دانه‌ای، پنبه، عدس، سیب زمینی، کنجد، سویا، ...  بیشتر

بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و پاسخ‏های بیوشیمیایی گیاه گلرنگ تحت تأثیر محلول‌پاشی ملاتونین در شرایط تنش خشکی

سیاوش حشمتی؛ غلام عباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ مجید امینی دهقی؛ کیوان فتحی امیرخیز؛ کیوان ملکی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 906-883

https://doi.org/10.22059/jci.2021.315815.2490

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی ملاتونین بر گیاهان  گلرنگ رشد یافته از بذور با کیفیت مختلف گلرنگ در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش مزرعه‌ای طی سال‌های زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. طرح آزمایشی به‌صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. عامل اصلی ...  بیشتر

تاثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد بر مولفه‌های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ تحت سطوح مختلف آبیاری

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 922-907

https://doi.org/10.22059/jci.2021.316634.2497

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری­های محرک رشد بر مؤلفه­های پرشدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1399 اجرا شد. عوامل موردبررسی شامل آبیاری (آبیاری کامل ...  بیشتر

مطالعه پاسخ‌های عملکردی، مورفو-فیزیولوژیکی و کیفی ریز غده‌های سوپرالیت سیب‌زمینی به پوشش‌های مختلف بذر

سودا قاسمی گرمی؛ مرتضی برمکی؛ سلیم فرزانه؛ ماندانا امیری

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 937-923

https://doi.org/10.22059/jci.2021.307418.2428

چکیده
  پژوهش حاضر به­منظور مطالعه پاسخ­های مورفو- فیزیولوژیکی ریزغده‌های سوپرالیت سیب‌زمینی (آگریا) به تیمارهای مختلف پوشش‌دارکردن، به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی در چهار سطح شامل پرکننده ریزغده (زئولیت و کوکوپیت)، سوپرفسفات ...  بیشتر

تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی نخودفرنگی و اسفناج بر عملکرد و شاخص‌های رقابت

مجتبی صالحی شیخی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید محمداسمعیلی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 952-939

https://doi.org/10.22059/jci.2020.302557.2395

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی بر عملکرد و شاخص‌های رقابت نخودفرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد. فاکتورهای آزمایش، نسبت‌های کشت مخلوط در نه سطح شامل کشت خالص نخودفرنگی، کشت خالص ...  بیشتر

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های هسته‌دار کادامن و GF677 به تنش خشکی

سمیه امرایی تبار؛ احمد ارشادی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 966-953

https://doi.org/10.22059/jci.2021.299252.2360

چکیده
  در این پژوهش آستانه تحمل به خشکی و رابطه بین برخی پاسخ­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو پایه هسته­دار کادامن و GF677 بررسی گردید. به همین منظور آزمایشی گلدانی در گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال­های ریشه­دارشده یک‌ساله این دو پایه با افزودن مقادیر متفاوتی از پلی­اتیلن گلیکول-6000 به ...  بیشتر

بررسی اثر منابع مختلف گرده بر میوه نشینی نخل های حاصل از کشت بافت و پاجوش ارقام برحی، پیارم و مضافتی

حمید زرگری؛ علیرضا طلایی؛ یحیی دهقانی شورکی؛ وحید عبدوسی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 967-985

https://doi.org/10.22059/jci.2021.323877.2554

چکیده
  در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان خرما در مناطق مختلف کشور، عدم میوه­نشینی مطلوب نهال­های کشت­بافتی برخی ارقام می­باشد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات گرده ارقام مختلف بر میوه­نشینی نخل­های خرمای کشت­بافتی و پاجوشی ارقام برحی، پیارم و مضافتی در باغ ایستگاه تحقیقاتی جهرم طی سال­­های 98ـ 1397 با استفاده از آزمایش ...  بیشتر