محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف

محمد یزداندوست همدانی؛ مختار قبادی؛ محمداقبال قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/jci.2021.307719.2432

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط مختلف آبیاری و با هدف شناسایی ترکیبات مؤثر در تخفیف اثرات خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به‌مدت ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه حاصل از سری‌های افزایشی یونجه‌حلزونی در مخلوط با سورگوم در شرایط کم‌آبیاری

سعید شرفی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 15-29

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312749.2470

چکیده
  جبران کمبود آب در بخش کشاورزی نیازمند بهره‌گیری از روش‌های صحیح مدیریت زراعی می‌باشد. هدف از اجرای این آزمایش بررسی اثرهای سطوح کم‌آبیاری براساس نیاز آبی گیاه سورگوم بر صفات کمی و کیفی الگوی کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) و یونجه‌حلزونی (Medicago scutellata L.) بود. این آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه ...  بیشتر

ارزیابی جوانه‌ زنی گیاه دارویی روغنی چیا تحت شرایط تنش‌ های محیطی

احمد زارع؛ آیدین خدایی جوقان؛ زینب خضری پور

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22059/jci.2021.311317.2458

چکیده
  به‌منظور پاسخ گیاه چیا به دما، تنش­های غیر زنده (شوری و خشکی) سه آزمایش جداگانه بر مبنای طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در چهار تکرار در سال 1397 انجام شد. دما شامل (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سلسیوس)، شوری (صفر، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 میلی­مولار) و تنش خشکی (2، 0/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1/- و 2/1- و 4/1- ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ژنوتیپ‌ های کنجد تحت تأثیر تنش خشکی

فضیله داهی زهی؛ محمود رمرودی؛ عبدالشکور رئیسی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 41-51

https://doi.org/10.22059/jci.2021.316826.2499

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی­های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه ژنوتیپ‌های کنجد، آزمایشی به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولایت ایرانشهر اجرا شد. تیمار تنش خشکی شامل آبیاری معمول (براساس 100 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر ...  بیشتر

اثر نوع مالچ‌ زنده و زمان کاشت آن بر کنترل علف‌ های‌ هرز و عملکرد سیاه‌ دانه

پیمان شریفی؛ فاطمه بناءکاشانی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22059/jci.2021.317832.2508

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر مالچ‌های زنده بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی به‌صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه‌ تهران در سال زراعی 98-97 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع بستر (معمول و کهنه)، نوع مالچ زنده (شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum ...  بیشتر

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌ های فیزیولوژیکی گندم در سطوح مختلف آبیاری

علیرضا محسنی؛ رئوف سید شریفی؛ سعید خماری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22059/jci.2021.308522.2439

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد و برخی صفات گندم در سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال­ زراعی 98-1397 اجرا شد. فاکتورهای موردبررسی شامل آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد، قطع آبیاری در50 درصد مراحل خوشه­دهی ...  بیشتر

تاثیر پرایمینگ با غلظت‌ های مختلف سلنیوم بر شاخص‌ های جوانه‌ زنی بذر و گیاهچه کینوا (Willd. Chenopodium quinoa)

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 85-95

https://doi.org/10.22059/jci.2021.299869.2370

چکیده
  سلنیوم به دلیل خواص آنتی اکسیدانی نقش موثری در افزایش تحمل گیاه به اثرات تنش‌های محیطی دارد. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت‌های مختلف سلنیوم در شش سطح (صفر ، 5/0 ، 5/1، 3، 5/4 و 6 میلی‌گرم در لیتر) و زمان‌های ...  بیشتر

بررسی نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام مختلف تمشک سیاه در گلخانه

امیرعلی محمدی؛ مهدی حدادی نژاد؛ حسین صادقی؛ کامران قاسمی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 97-113

https://doi.org/10.22059/jci.2021.316258.2493

چکیده
  تمشک سیاه از گیاهان معتدله است که امکان تولید محصول در گلخانه جهت تولید میوه خارج از فصل و حصول سود بیش‌تر نیز برای آن وجود دارد. این پژوهش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به‌صورت گلدانی، در بستر خاکی حاوی نسبت 1:1:1 خاک لومی، ماسه و ماده آلی، انجام شد. فاکتور اول رقم (زودرس، میان‌رس و دیررس) و فاکتور دوم برنامه ...  بیشتر

تأثیر کم‌ آبیاری و نوع بستر کشت بر کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه شب‌ بو

بهزاد آزادگان؛ رضا کوهستانی؛ محمود مشعل

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 115-124

https://doi.org/10.22059/jci.2021.323429.2551

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و هم‌چنین کارایی مصرف آب گیاه شب‌بو در شرایط کم‌آبیاری و انواع بسترهای کشت بود. به همین منظور، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398-1397 در گلخانه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ...  بیشتر

تجزیه به مؤلفه‌ های اصلی برخی از ژنوتیپ‌ های ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژی و زراعی

حمید جباری؛ حمیدرضا فنایی؛ فرناز شریعتی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد عباسعلی؛ امیر حسین امیدی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22059/jci.2021.324606.2559

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی 122 ژنوتیپ گلرنگ موجود در مؤسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی (IPK) و مرکز بین‌المللی‌ اصلاح‌ گندم‌ و ذرت (CIMMYT)‌ و مقایسه خصوصیات زراعی آن­ها با پنج رقم زراعی گلرنگ کشور طی سال زراعی 97-1396 به‌صورت آگمنت بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ...  بیشتر

بررسی برخی شاخص‌ های فیزیولوژیک و آنزیم‌ های آنتی اکسیدانت در دو رقم رز (Pearl و Angelina) تحت تنش بیمارگر Agrobacterium tumefaciens

اکرم وطن‌خواه؛ زهرا ایزدی؛ سعید ریزی؛ عبدالرحمان معتمدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 145-157

https://doi.org/10.22059/jci.2021.325318.2564

چکیده
  تنش­های زیستی و غیرزیستی منجر به تولید گونه­های فعال اکسیژن (ROS) در گیاهان، آسیب به گیاه میزبان، کاهش قدرت آن و گاهی مرگ گیاه می‌شوند. گل رز شاخه‌بریده، یکی از محبوب­ترین گیاهان زینتی است که به بیماری گال طوقه ناشی از Agrobacterium tumefaciens دچار می­شود. برای بررسی فعالیت برخی آنزیم­های آنتی‌اکسیدانت و شاخص‌های فیزیولوژیک در دو رقم ...  بیشتر

بررسی اثر قطع آبیاری در مرحل مختلف رشد کلزا بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا با استفاده از فراتحلیل

امید لطفی فر؛ سمانه متقی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 159-171

https://doi.org/10.22059/jci.2022.326748.2579

چکیده
  هدف از این پژوهش استفاده از متاآنالیز جهت ترکیب نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در ایران در مورد اثر تنش خشکی حاصل از قطع آبیاری در مراحل مختلف نمو، بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا بود. ویژگی‌های موردبررسی شامل عملکرد دانه، روغن و ماده خشک، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه و میزان روغن دانه بودند. نتایج نشان داد ...  بیشتر

تأثیر کاربرد گونه های قارچ مایکوریزا بر رشد و ویژگی‌ های فیزیولوژیک ارقام نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی

مریم فلاحت کار گنجی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 173-188

https://doi.org/10.22059/jci.2021.327793.2588

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر گونه­های قارچ مختلف مایکوریزا و سطوح تنش خشکی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام نخود آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در سال 1399 انجام گرفت. فاکتور­ها شامل آبیاری در سه سطح (شاهد، تنش متوسط و تنش شدید)، کاربرد قارچ مایکوریزا در چهار سطح (Funneliformis ...  بیشتر

کشت مستقیم برنج با فناوری نوار بذر

حسن اخگری؛ بهزاد کاویانی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 189-203

https://doi.org/10.22059/jci.2021.318761.2515

چکیده
  به‌منظور بررسی کارایی کشت مستقیم برنج (Oryza sativa L.) با فناوری نوار بذر و مقایسه آن با کاشت نشایی و کاشت مستقیم سنتی (خطی)، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به‌مدت دو سال پیاپی 1396-97 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت انجام شد. فاکتور اول؛ دو رقم برنج (خزر و هاشمی) و فاکتور دوم؛ ده سطح ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در خلأ عملکرد برنج استان مازندران

وجیهه امینی ماندی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22059/jci.2022.320259.2527

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر خلأ عملکرد برنج در منطقه جویبار واقع در استان مازندران با استفاده از دو روش آنالیز خط مرزی و نیز تحلیل مقایسه کارکرد در سال­های زراعی 97-1396 و 98-1397 به‌صورت میدانی و مصاحبه حضوری با کشاورزان اجرا شد. در این راستا، به‌صورت کلی 120 مزرعه برنج واقع در محدوده جغرافیایی موردمطالعه در هر سال زراعی ...  بیشتر

کاربرد کود‌ های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌ های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای میوه طالبی رقم احلام در شرایط تنش خشکی

عبدالحمید زاهدیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ وحید عبدوسی؛ علی محمدی ترکاشوند

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327834.2589

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و مصرف کود‌‌های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌‌های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی‌اکسیدانی و میزان قند میوه طالبی رقم احلام، آزمایشی در طول سال زراعی 97-96 به‌صورت کرت‌‌های خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی شهرستان خنج اجرا شد. فاکتور اصلی ...  بیشتر

بررسی تأثیر محلول پاشی کود های مختلف نانو و آمینو اسید بر برخی ویژگی‌ های بیوشیمیایی دانه و عملکرد گیاه ذرت

حسین خوشوقتی؛ مهدی تاج بخش

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 237-252

https://doi.org/10.22059/jci.2022.332347.2628

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای مختلف کلات­شده نانو و آمینواسید بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، کمیت و کیفیت روغن، محتوای نشاسته و درصد پروتئین در دانه ذرت، دو آزمایش مزرعه‌ای به­صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار به­طور هم‌زمان در دو مکان مختلف دانشگاه ارومیه و شهرستان عجب­شیر در سال زراعی ...  بیشتر

تأثیر کاربرد تلفیقی کود های فسفره بر عملکرد دانه بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت

طاهره رضاپور کویشاهی؛ سعید سیف زاده؛ معرفت مصطفوی راد؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22059/jci.2022.324938.2561

چکیده
  این آزمایش به­منظور بررسی عملکرد دانه بادام­زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی در طی سال­های زراعی 1396 و 1397 به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات رشت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح کود فسفره (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات ...  بیشتر