بررسی ارزش زراعی دو رقم لوبیای جدید متقاضی تجاری‌شدن

بابک درویشی؛ عنایت رضوانی؛ حسین صادقی؛ مصطفی شاکری؛ حامد نصیری وطن؛ محمد کاوند؛ شمس ا... ینکجه فراهانی؛ مهران شرفی زاد

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 633-649

https://doi.org/10.22059/jci.2022.348230.2742

چکیده
  هدف: این آزمایش به‌منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم جدید لوبیا به نام­های سپهر و سمبل صورت گرفت که توسط بخش خصوصی و با هدف ثبت نام ارقام مذکور در فهرست ملی ارقام گیاهی معرفی شده­اند.روش پژوهش: این ارقام به‌همراه چهار رقم شاهد در سه منطقه مختلف (کرج، زنجان و خمین) و در هر منطقه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال ...  بیشتر

اثر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه ارقام گلرنگ در کشت پاییزه

حمید جباری؛ فرید گل زردی؛ فرناز شریعتی؛ هرمز اسدی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 65-81

https://doi.org/10.22059/jci.2022.335529.2654

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی علوفه ارقام گلرنگ در سه زمان­ برداشت علوفه براساس مراحل نموی گیاه به‌صورت آزمایش کرت­های خردشده در زمان در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی 1398-1397 و 1399-1398 در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. عامل اصلی شامل سه رقم گلرنگ (گلدشت، گل‌مهر و پرنیان) بود و سه ...  بیشتر

تأثیر تراکم کاشت در افزایش قدرت رقابتی ارقام نخود (.Cicer arietinum L) در مقابل علف های هرز

فاطمه قاسمی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت؛ محمود مرادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 841-853

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327605.2586

چکیده
  استفاده از تراکم و ارقامی که قدرت رقابت­پذیری بالایی دارند از راه­های مؤثر در کنترل علف­های هرز در سیستم مدیریت تلفیقی است. به‌منظور بررسی امکان افزایش قدرت رقابتی برخی از ارقام نخود دیم در مقابل علف­های هرز با استفاده از تراکم کشت آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه ...  بیشتر

عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت

جواد حسن پور؛ کاوه زرگری؛ بهنام زند؛ مجتبی کنانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 953-966

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55143

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد پروتئین و تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد چهار ژنوتیپ ماش، آزمایشی در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در سال 1390 انجام گرفت. چهار ژنوتیپ ماش (‘پرتو’، ‘گوهر’، ‘مهر’ و لاین امیدبخش ‘ان ام 94’[1]) در سه تاریخ کاشت با فواصل 30 روز، از ابتدای ...  بیشتر

بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1049-1062

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55150

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر سرعت نمو مراحل مختلف رویشی و زایشی کلزا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 اجرا شد. با تأخیر در کاشت، طول دورۀ رویشی و زایشی به­طور خطی کاهش یافت. رابطۀ بین میانگین دما با طول دورۀ نمو، برای دورۀ کاشت تا سبز شدن و سبز شدن تا شروع غنچه­دهی توانی منفی، شروع غنچه­دهی ...  بیشتر

واکنش رشد و عملکرد گیاه سیب‌زمینی به سطوح مختلف نیتروژن

علی کیهانی؛ علی صانعی نژاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 583-593

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54456

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن بر صفات گیاهی دو رقم سیب‌زﻣﻴﻨﻲ در شرایط یکسان کود مرغی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در شهرستان اندیمشک (شمال استان خوزستان) در سال زراعی 93-1392 انجام گرفت. فاکتور اول ﺷﺎﻣﻞ چهار سطح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد نیتروژن (صفر، 70، 140 و 210) کیلوگرم­ در هکتار و فاکتور ...  بیشتر

ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54805

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آب مصرفی، تعداد دانه و مقدار آب نسبی برگ بر وزن دانۀ کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم طی سال‌های 86-1384 انجام گرفت. پنج تاریخ کاشت با فاصلۀ 30 روز در کرت‌های اصلی و دو رقم کلزا (‘هایولا401’ و ‘آرجی­اس003’) در کرت‌های فرعی قرار ...  بیشتر

مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53039

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی ارقام برنج در نظام‌های کاشت تغییریافته اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های‌ خردشده در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعة پژوهشی واقع در شهرستان نکا طی سال‌های 1390 و 1391 اجرا شد. نظام‌های کاشت رایج منطقه، بهبودیافته و تشدید (تقویت)‌شده[1]، عامل اصلی؛ و ارقام پابلند سنگ طارم و طارم هاشمی و ...  بیشتر

مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان

علی رضا برجیان بروجنی؛ امیر هوشنگ جلالی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36391

چکیده
  حبوبات از جمله گیاهانی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن را دارند و جایگاه ویژه‌ای را در تناوب‌های زراعی به خودشان اختصاص داده‌اند. به منظور مقایسة ویژگی‌های زراعی 5 لاین امید‌بخش لوبیا چیتی با 2 رقم شاهد صدری و محلی خمین مطالعه‌ای، در سال زراعی 91ـ1390، در 3 شهرستان فریدون‌شهر، دهاقان و سمیرم استان اصفهان انجام شد. از طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر

عادل امیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ محمدعلی جواهری؛ قاسم محمدی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 11-19

چکیده
  برای بررسی تأثیر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم، یک آزمایش در سال 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بردسیر اجرا شد. تاریخ کاشت (15 مهر، 5 آبان و 25 آبان) به عنوان فاکتور اصلی و ازتوباکتر به همراه سه رقم گندم 2- 80C، 4- 80C و الوند (شاهد) به صورت اسپلیت فاکتوریل به عنوان فاکتورهای فردی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. ...  بیشتر