کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

غلام عباس اکبری؛ مریم رحیمی جهانگیرلو؛ ایرج اله دادی؛ سعید صوفی زاده؛ دیوید پارسنز


3. بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-72

فاطمه رستمی؛ مسلم حیدری؛ احمد گلچین


4. بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 541-551

مهدی رمضانی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محسن شریفی؛ محمدرضا چائی چی


7. بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-66

سجاد کردی؛ محمد اسکندری؛ علی فدوی؛ مهرشاد براری؛ مسعود رفیعی؛ علی اشرف مهرابی