کلیدواژه‌ها = فنل کل
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس‌ترش و یوسف‌خانی انار در پاسخ به محلول‌پاشی کائولین

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 487-498

سید مرتضی زاهدی؛ رحمت اله غلامی؛ مهدیه کریمی؛ حجت الله غلامی


4. اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 273-286

محمود قاسم‌نژاد؛ حسین میغانی؛ سمیه افتخاری


5. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 965-975

حسین میغانی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ ابوذر هاشم‌پور


6. اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 701-711

وحید اکبرپور؛ محبوبه آشناور؛ محمدعلی بهمنیار


8. ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 43-55

مریم رفیعی؛ لطفعلی ناصری؛ داود بخشی؛ اسد علیزاده


9. تأثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ‘هایوارد’

دوره 13، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 55-64

محمود قاسم نژاد؛ رقیه قربانعلی پور؛ جواد فتاحی مقدم