کلیدواژه‌ها = زمان برداشت
تعداد مقالات: 6
1. تغییرات فصلی میزان، عملکرد و اجزای اسانس نعنا دشتی کشت‌شده در منطقة شوشتر

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 613-625

محمد محمودی سورستانی؛ مهرداد اکبرزاده


2. تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 193-209

پیمان شریفی؛ یونس ایزدپناه؛ محمد نقی صفرزاد ویشکایی؛ محمد آرش طهمورث‌پور


3. تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 17-30

روشن جعفری بیله سوار؛ رئوف سید شریفی؛ علی اکبر ایمانی


4. تأثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ‘هایوارد’

دوره 13، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 55-64

محمود قاسم نژاد؛ رقیه قربانعلی پور؛ جواد فتاحی مقدم


6. تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا

دوره 11، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 75-82

سید محمدرضا هاشمی؛ جعفر اصغری؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی