کلیدواژه‌ها = تنظیم‌کننده رشد
تعداد مقالات: 6
4. تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 557-569

فریبرز زارع نهندی؛ نیلوفر محمدی سیلابی