کلیدواژه‌ها = آنتول
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 831-848

فاطمه زمانی؛ رضا امیرنیا؛ اسماعیل رضائی چیانه؛ امیر رحیمی


2. ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1101-1109

کرامت الله سعیدی؛ فروه السادات سیدی؛ محمود کیانی


3. ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24

کیوان بهمنی؛ علی ایزدی دربندی؛ سید احمد سادات نوری