اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای

سید حسن حسینی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ رحیم برزگر

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 837-852

https://doi.org/10.22059/jci.2018.220952.1583

چکیده
  پیت به‏عنوان مهمترین منبع خاک پوششی در پرورش قارچ است. پیت اغلب وارداتی است یا از تالاب‌ها برداشت می‌شود که آثار سوء زیست‏محیطی را در پی دارد. بنابراین، به‌منظور بررسی آثار جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت به‏عنوان خاک پوششی با پیت بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ...  بیشتر

بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت

لیلا محمدی؛ سعید ریزی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ رحیم برزگر

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 713-726

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56632

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کود کندرهش و اسید هیومیک بر بهبود عملکرد گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri))، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل کود کندرهش با فرمول کودی 12-11-18-2.7MgO-8S در پنج سطح صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومیک در سه سطح صفر، 2 و 4 کیلوگرم بر مترمکعب بودند ...  بیشتر

بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست

مریم خسروی؛ سعید ریزی؛ رحیم برزگر؛ غلامرضا ربیعی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 727-741

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56635

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی­کمپوست و اسید هیومیک بر ویژگی­های کمی چمن فرش، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد، انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل ورمی­کمپوست (صفر، پنج، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی) و اسید هیومیک (صفر، ۱۵۰ و ۲۵۰ گرم در متر­مربع) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل غلظت نیتروژن و فسفر ...  بیشتر

بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا"

صفورا کاظمی؛ رحیم برزگر؛ عبدالرحمان محمدخانی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 743-752

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56638

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی‌واش بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ توت‌فرنگی رقم "گاویتا" در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون محلول‌پاشی ورمی‌واش) و غلظت‌های 10، 15 و 25 درصد ورمی‌واش  بودند که در فواصل زمانی یک، دو و سه هفته به صورت محلول­پاشی به‌کار برده شدند. ورمی‌واش از ورمی‌کمپوست ...  بیشتر

کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو

لیلا محمدی؛ سعید ریزی؛ رحیم برزگر

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 289-301

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56618

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus mosseae) تحت تنش شوری بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و میزان جذب برخی عناصر غذایی در گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در محیط گلخانه در سه تکرار که هر تکرار شامل سه گلدان بود، در دانشگاه شهرکرد در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح قارچ میکوریزای ...  بیشتر

ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده‌های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1

رحیم برزگر

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56553

چکیده
  جمعیت­های محلی منابع باارزشی از تنوع ژنتیکی برای توسعه واریته­ها هستند. علی­رغم اینکه ایران پنجمین تولیدکننده کدو است، اما اطلاعاتی درباره تنوع جمعیت­های کدوی بومی موجود نیست. بنابراین جهت ارزیابی خصوصیات گلدهی و تولید میوه بین چهار تا از جمعیت­های کدوهای تابستانه بومی ایران و همچنین یک رقم هیبرید اسما به عنوان کنترل، آزمایشی ...  بیشتر