کلیدواژه‌ها = برگ
تعداد مقالات: 4
1. بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 673-682

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران


2. اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 359-371

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


3. تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-77

مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی


4. تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 31-41

امیر هوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری