کلیدواژه‌ها = هدایت روزنه‌ای
تعداد مقالات: 6
4. مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان


5. اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 933-943

لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ علی دادخدایی


6. اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ

دوره 11، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 49-63

اصغر رحیمی؛ محمدرضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مجید پوریوسف؛ شهاب مداح حسینی