تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری

طاهر سقلی؛ محمد اسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22059/jci.2018.259530.2044

چکیده
  بادام حساسیت بالایی به تنش شوری دارد. انتخاب پایه و پیوندک مناسب یکی از راه‌های کاهش اثرات منفی تنش شوری می‌باشد. در این آزمایش، اثر تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر آهن، روی و سدیم بادام در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور (ترکیب پایه و پیوندک در هشت سطح و تیمار شوری در پنج سطح) ...  بیشتر

تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری

فاطمه حسین پور؛ ولی ربیعی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی سلیمانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1001-1015

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56634

چکیده
  باتوجه به عمر ماندگاری کوتاه میوه شلیل و اهمیت فیزیولوژی پس­ازبرداشت آن، پژوهشی به­ منظور مطالعه اثر کاربرد بسته­بندی نانو به ­همراه تیمار آب گرم بر حفظ خواص کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوه شلیل رقم سانگلو، در سال 1393 اجرا گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت و خواص کیفی ...  بیشتر

سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای

مهری مشایخی؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 707-716

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53269

چکیده
  سازوکار تحمل تنش خشکی پایة GF677، هیبرید هلو و بادام (Prunus persica × Prunus amygdalus) در شرایط درون‌شیشه‌‌ای بررسی شد. گیاهچه‌های پایة GF677 به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین (BA) و 1/0 میلی‌گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) در چهار سطح خشکی صفر (شاهد)، 10، 20 و 30 گرم بر لیتر پلی‌اتیلن گلیکول 6000 (به ترتیب، ...  بیشتر

بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون‌شیشه‌ای

فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51374

چکیده
  فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایة مرکبات [نارنج (Citrus aurantium L.) و پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)] به تنش شوریدرون‌شیشه‌ای بررسی شد. ریزنمونه‌های هر دو پایه به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 9/8 میکرومولار بنزیل‌آدنین (BA) و 5/0 میکرومولار نفتالین‌استیک اسید (NAA) با غلظت‌های صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولار کلرید سدیم در 6 ...  بیشتر