نویسنده = فریبرز حبیبی
تعداد مقالات: 4
2. اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 241-255

زبیده البرز؛ فریبرز حبیبی؛ سید نجم الدین مرتضوی


3. سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 707-716

مهری مشایخی؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری