تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

3 استادیار مؤسسة تحقیقات پستة کشور ـ رفسنجان؛

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

5 استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی آثار زمان برداشت بر برخی از شاخص‌های پستة رقم احمد آقایی در رفسنجان انجام شد. در 3 سال متوالی (1391ـ1389) و طی 3 مرحله از رسیدن میوه (40، 70 و 100 درصد جداشدن پوست تر)، برداشت محصول انجام شد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اندازه‌گیری شدند. آزمایش‌ها در 3 تکرار و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا و با تجزیة مرکب تجزیه و تحلیل شدند. به‌غیر از طول پسته، بیشتر شاخص‌ها تحت تأثیر زمان برداشت قرار گرفتند. بیشترین مقدار پروتئین (5/20 درصد)، کلروفیل (6 میلی‌گرم) و ماندگاری جوانه‌های گل (61 درصد) در پسته‌های برداشت‌شده در مرحلة اول (40 درصد) ثبت شد. با وجود مغز سبز و مزة خوب در پسته‌های 40 درصد رسیده، ولی پسته‌های برداشت‌شده در مرحلة دوم رسیدن (70 درصد) بهترین کیفیت و کمیت را داشتند. برداشت سوم (100 درصد)، هرچند وزن خشک و خندانی محصول را بالا برد، مشکلاتی از جمله افزایش زودخندانی، ریزش قابل توجهی از میوه‌ها و در نتیجه سختی عملیات برداشت، افزایش آلودگی و کاهش ارزش تغذیه‌ای را در پی داشت. با توجه به شاخص‌های مورد بررسی، در شرایط معمولی، بهترین زمان برای برداشت مرحله‌ای است که درصد خندانی و وزن خشک محصول در کنار ارزش تغذیه‌ای آن بالا باشد که این زمان تقریباً مقارن با 70 تا 80 درصد رسیدن محصول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the best Harvest Time of Pistachio Nut based on Physiological and Biochemical Indices

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nazoori 1
  • Siamak Kalantari 2
  • Amanollah Javanshah 3
  • Nader Doraki 4
  • Alireza Talaie 5
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Vali Aser University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran
4 Assistant Professor, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
5 Professor, Department of Horticultural Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was done to evaluate the effects of harvest time on some factor of ‘Ahmadaqaie’ pistachio nuts in Rafsanjan. In three consecutive years (2009-2012) during three stages of friut ripening (40, 70 and 100 percent of hulling), fruit was harvested and physiological and biochemical parameters were measured. The experiments were conducted as randomized complete block design with compound analysis in three replications. Most of the traits were influenced by harvest time more than latitude and length of piistachio. The highest amount of protein (20.5%), chlorophyll content (6 mg) and inflorecence bud retention (61%) was in immature nuts (40 percent). Pistachios harvested in stage two (70%) had the best quality and quantity despite of green kernal and good taste of immature pistachio nuts. Although third harvest (100%) increased the dry weight and percent of nut splitting, but have some problems including increasing early splitting, endocarp yellowing, nut drop under the trees, and finally difficult to harvest operations which will increase fungal infections and reduce the nutritional value. In the best time of harvesting in normal condition, the nutritional value, splitting and dry matter were high that roughly coincides with the 70 to 80 percent ripening stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biochemical and physiological parameters
  • fruit ripening stage
  • nutritional value
  • pistachio