کلیدواژه‌ها = جیبرلیک اسید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر

دوره 13، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 9-20

عزیزاله خیری؛ احمد خلیقی؛ یونس مستوفی؛ روح‌انگیز نادری


2. تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’

دوره 13، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 21-29

الهام دانایی؛ یونس مستوفی؛ پژمان مرادی؛ رضا عزیزی نژاد