ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و زودرسی در ژنوتیپ‌های شش گونه جنس براسیکا

فاطمه رشیدی؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 839-845

https://doi.org/10.22059/jci.2022.341495.2698

چکیده
  به منظور شناسایی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد دانه و معرفی ارقام زودرس با عملکرد بالا در جنس براسیکا، 100 ژنوتیپ از شش گونه جنس براسیکا (B. napus، B. juncea، B. nigra، B. rapa، B. carinata و B. oleracea) در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح مربع لاتیس با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان ...  بیشتر

ارزیابی برخی ژنوتیپ‌ها و ارقام جدید پنبه برای تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) در ورامین

آیدین حمیدی؛ عباداله بانیانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ مرتضی عرب سلمانی؛ سعید بوربور؛ فرزاد کریمی؛ سعید محمدی؛ اکرم مهاجر عباسی؛ نادر قریب

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 361-375

https://doi.org/10.22059/jci.2021.300081.2374

چکیده
  آزمون تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) برخی ژنوتیپ­ها و ارقام جدید پنبه در ورامین در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال­های 1395 و 1396 براساس طرح آزمایشی بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. ژنوتیپ­ها و ارقام مورد ارزیابی عبارت بودند از 1- ورامین (شاهد)، 2- خرداد (شاهد)، 3- اولتان (رقم تجاری)، 4- ژنوتیپ 43259، ...  بیشتر

بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار

اسماعیل حاتمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ ویدا چالوی؛ حاتم حاتمی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 431-443

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53053

چکیده
  در فصل‌های سرد، رشد خیار در هوای آزاد با سرماهای کشنده روبه‌رو می‌شود. تونل‌های پلاستیکی می‌تواند گرمای مناسبی برای کشت خیار فراهم کند. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی مراحل فنولوژی و گسترش سطح برگ خیار در خُرداقلیم‌های پلاستیکی متفاوت برای امکان‌سنجی کشت این محصول در تونل‌های پلاستیکی مشبک با محیط رویشی مناسب است. در این پژوهش، ...  بیشتر