مطالعه اثر پیش‌تیمار بذور ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر روی شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی

مسلم حیدری؛ مهرداد چائی چی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 543-555

https://doi.org/10.22059/jci.2023.350550.2754

چکیده
  هدف: پیش‌تیمار بذر ساده ­ترین و در عین حال بهترین روش برای افزایش سرعت جوانه­ زنی بذرهاست.روش پژوهش: بر این اساس مطالعه ­ای با هدف تأثیر پیش ­تیمار بذرهای ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص­های مختلف سبزشدن به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

بررسی تأثیر نانو زئولیت عامل‌دار شده با نیتروژن بر میزان آبشویی نیترات در ارقام لوبیا

مسلم حیدری؛ سید محسن موسوی نیک؛ نوشین میر

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295091.2328

چکیده
  کاربرد بی­رویه کودهای شیمیایی موجب آلودگی خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است. به این منظور آزمایشی با هدف بررسی امکان کاهش آلودگی آب‌های سطحی به نیترات و هم‌چنین تأثیر نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی لوبیا به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان در سال زراعی 94-93 به‌صورت ...  بیشتر

بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

فاطمه رستمی؛ مسلم حیدری؛ احمد گلچین

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22059/jci.2019.283277.2230

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی گیاه ذرت(Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب، آزمایشی در گلخانه گروه خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از سطوح آلودگی خاک به سرب (0، 50، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) ...  بیشتر

تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا

مسلم حیدری؛ نوشین میر؛ سید محسن موسوی نیک

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 517-530

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60395

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر نانوزئولیت‏های عامل‌دارشده با دو ترکیب‏ آلی در آزادسازی فسفر و اثر آن بر خصوصیات رشدی گیاه لوبیا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان همدان در سال 1393 به اجرا درآمد. تیمارهای کودی شامل P0(زئولیت بدون گروه عاملی (نمونه شاهد))، P1(زئولیت + لیگاند AcAcEN)، P2(زئولیت + با ...  بیشتر