نویسنده = علی مختصی بیدگلی
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد و کیفیت علوفه‌ سیب‌زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-219

وحید محمدی؛ علی مختصی بیدگلی؛ حسن فضائلی


2. ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1011-1032

محمد قاسم جامی؛ امیر قلاوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی