بررسی فاصله کاشت و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژی نعناع فلفلی

ایراندخت منصوری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51941

چکیده
  به‌منظور بررسی تغییرات عملکرد نعناع فلفلی در برخی شرایط زراعی، آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال زراعی1389-90 به‌صورت طرح اسپلیت پلات بر پایۀ بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی، فاصلۀ کاشت در سه سطح (10×50، 20×50، 30×50 سانتی‌متر) و فاکتور فرعی، محلول‌پاشی با کود ریزمغذی گرین مور در ...  بیشتر

بررسی واکنش لاین امیدبخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات

ایراندخت منصوری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 125-133

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35728

چکیده
  به منظور بررسی واکنش لاین امید‌بخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال‌های زراعی 1387 الی 1389 اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول کود زیستی فسفات در دو سطح شامل عدم مصرف کود زیستی و مصرف 100 گرم در هکتارکود ...  بیشتر