نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور پیش‌بینی الگوی رویش قیاق و سلمه‌تره در تاریخ‌های مختلف کشت ذرت، آزمایشی، شامل تاریخ‌های کشت ذرت به‌صورت زمان آبیاری پیش از کاشت و آبیاری پس از کاشت به‌شیوة مرسوم، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: T1) آبیاری زمین در 12 اردیبهشت و کاشت در 25 اردیبهشتT2 .) کاشت در 25 اردیبهشتT3 .) آبیاری زمین در 25 اردیبهشت و کاشت در 5 خردادT4 .) کاشت در 5 خردادT5 .) کاشت در 23 خرداد. سرعت افزایش جمعیت سلمه‌تره در مزرعه بین T2 با T3 و نیز T4 با T5 مشابه بود، ولی در سایر تیمارها تفاوت داشت. با به‌تأخیر‌افتادن تاریخ کاشت، از سرعت رویش قیاق کاسته شد. در تاریخ کاشت پنجم، میزان حداکثر رویش سلمه‌تره و قیاق نسبت به سایر تیمارها کمتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Sowing Date and Pre-Planting Irrigation on Weed Seedling Emergenceand Yield in Maize

نویسندگان [English]

  • Sahar Seyedabbasi 1
  • Iraj Alahdadi 2
  • Mostafa Oveisi 3
  • Gholamali Akbari 2

1 Graduate Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Abouraihan, University of Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Abouraihan, University of Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Abouraihan, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Field experiment was conducted to predict shoot emergence of Sorghum halepenseand Chenopodium albumL.in different planting dates of maize with stale seed bed or conventional planting.  3- parameterweibul gave a good description of cumulative shoot emergence percentage of  S. halepense against GDD. Planting dates were different in emergence rates. With delaying in palnting time, the rate of emergence and the maximum cumulative emergence decreased.Irrigating the field before planting increased weed seedling emergence. There was no difference between sowing dates in the maximum seedling emergenc, except for the last sowing date i.e. T5 that indicated a lower emergence rate.The last sowing date indicated the least emergence percentage. The current study showed that applying stale seed bed method provided an opportunity for the control of S. halepenseand ,Chenopodium album L.however,with delay in palnting time there was a less S. halepense and –Chenopodium album L.infested seed bed. The knowledge of the relationship between seedling emergence time and the prevailing environmental conditions could be useful to maximise the efficacy of weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chenopodium album L. Weibul model
  • Sorghum halepense
  • weed emergence