بررسی برخی شاخص‌ های فیزیولوژیک و آنزیم‌ های آنتی اکسیدانت در دو رقم رز (Pearl و Angelina) تحت تنش بیمارگر Agrobacterium tumefaciens

اکرم وطن‌خواه؛ زهرا ایزدی؛ سعید ریزی؛ عبدالرحمان معتمدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 145-157

https://doi.org/10.22059/jci.2021.325318.2564

چکیده
  تنش­های زیستی و غیرزیستی منجر به تولید گونه­های فعال اکسیژن (ROS) در گیاهان، آسیب به گیاه میزبان، کاهش قدرت آن و گاهی مرگ گیاه می‌شوند. گل رز شاخه‌بریده، یکی از محبوب­ترین گیاهان زینتی است که به بیماری گال طوقه ناشی از Agrobacterium tumefaciens دچار می­شود. برای بررسی فعالیت برخی آنزیم­های آنتی‌اکسیدانت و شاخص‌های فیزیولوژیک در دو رقم ...  بیشتر