اجزای شیمیایی و خواص حشره‌کشی اسانس‌های استخراج‌شده از چهار اکوتیپ زیره سبز روی لاروهای کرم ساقه‌خوار ذرت

رضا صادقی؛ محمد رضا عشرتی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عسگر عباداللهی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 409-416

https://doi.org/10.22059/jci.2021.298524.2355

چکیده
  کرم­ساقه­خوار ذرت (Sesamia cretica Led.)، از آفات مهم ذرت و نیشکر در ایران می­باشد. خواص حشره­کشی اسانس­های چهار اکوتیپ زیره سبز شامل فارس-سیوند (FS)، خراسان شمالی-شیروان (KS)، کرمان-کوهبنان (KK) و کرمان-رفسنجان (KR) علیه لاروهای سن 4 کرم ساقه‌خوار ذرت در 4 تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. میزان تلفات لارو­ها در دمای 2±27 درجه ...  بیشتر