کلیدواژه‌ها = فنولوژی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 893-905

جواد طایی؛ ابراهیم امیری؛ احمد آیین؛ ناصر برومند؛ مهرانگیز جوکار