بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری

زهرا نوری آکندی؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ ولی اله قاسمی عمران

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 639-653

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56626

چکیده
  به منظور بررسی اثر همزیستی قارچ­ Piriformospora indica بر سیستم آنتی­اکسیدانی و رنگیزه­های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط درون­شیشه­ای انجام شد. عامل­های آزمایش شامل تنش شوری در شش سطح (صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی­مولار NaCl) و تیمار همزیستی قارچی در ...  بیشتر