تأثیر اختلاط باریک برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم

فاطمه حسینی؛ محمدمحسن منتظری؛ ناصر باقرانی ترشیز

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 403-412

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56577

چکیده
  به‌ منظور بررسی تأثیر اختلاط باریک‌برگ‌کش‌های گندم با کود کامل  با سطوح کود مایع در منطقه گرگان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، در سال 93-1392 انجام شد. فاکتور اول استفاده از باریک‌برگ‌کش‌‌های تجاری آکسیال، تاپیک و پوماسوپر به‌ترتیب به ...  بیشتر