تأثیر پلی آمین‌های مختلف بر عمر گلجایی، تولید اتیلن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گل میخک رقم ʼرد کورساʻ

فرشته کامیاب

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 275-288

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56619

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثر پلی­­آمین­ها برحفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک رقم ʼرد کورسا ʻدر آزمایشگاه باغبانی دانشگاه آزاد رفسنجان انجام گرفت. بدین‌منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور مقایسه فاکتور­های اسپرمیدین در سطوح 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار، پوترسین در سطوح 1، 2 و 3 میلی‌مولار و اسپرمین در سطوح ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

فرشته کامیاب؛ محمد عابدینی؛ مسعود خضری

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56568

چکیده
  درختان میوه باید عملکرد کافی در طول عمر اقتصادی خود به طور سالیانه داشته باشند. درختان میوه معمولاً بیش از حد توانایی باردهی خود، گل تولید می­کنند که اگر همگی این گل‌­ها به میوه تبدیل شوند، درخت ضعیف و میوه­ها ریز و نامرغوب شده و معمولاً درخت دچار پدیده تناوب باردهی می­شود. به همین دلیل، باید برخی از گل‌­ها و میوه­های جوان ...  بیشتر