بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’

عزیزاله خندان میرکوهی؛ نغمه علیزاده کردستانی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 219-230

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56559

چکیده
  تولیدکننده­های گل شاخه بریده لیلیوم سوخ مورد نیاز خود را به­طور معمول وارد می­کنند که منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می­شود. ازدیاد سوخ لیلیوم اغلب به روش فلس­برداری انجام می­گیرد ولی تکثیر مداوم با این روش منجر به گسترش آلودگی و کاهش کیفیت می­شود. بنابراین، در این پژوهش که طی سال­های 93-1392 در گلخانه­های گروه علوم ...  بیشتر