اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان

نسیبه پورقاسمیان؛ روح اله مرادی؛ مهدی نقی زاده

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 679-692

https://doi.org/10.22059/jci.2018.246733.1879

چکیده
  جهت بررسی مناسب‏ترین تاریخ کاشت، مکان کاشت و رقم گل شب‏بو برای عرضه در فصل بهار، آزمایشی به‏صورت کرت‏های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت (15 شهریور، 15 مهر، 15 آبان، 15 آذر و 15 دی) به ...  بیشتر