تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی

ماجده ملکیان؛ خدایار همتی؛ عظیم قاسم نژاد؛ محمد برزعلی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51951

چکیده
  بابونۀ آلمانی (Matricaria chamomilla) از مهم‌ترین و پر­مصرف­ترین گیاهان دارویی اسانس­دار در صنایع مختلف محسوب می­شود. در این تحقیق اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، در غلظت­ها­ی 0، 2-10، 4-10 و 6-10 مولار بر برخی صفات گل، اسانس و اجزای اسانس سه اکوتیپ بابونۀ آلمانی (ایتالیا، تهران و زابل) بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، حداکثر درصد ...  بیشتر