تأثیر تیمارهای شیمیایی و طبیعی بر عمر گلجایی آنتوریوم رقم ’کلیماکس ‘

عباس میرزاخانی؛ منصوره جلالی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 661-670

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54377

چکیده
  به‌منظور تعیین بهترین تیمار برای افزایش عمر گلدانی گل شاخه‌بریدۀ آنتوریوم رقم ’کلیماکس‘، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت پژوهشکدۀ گل و گیاهان زینتی محلات در سال 1392 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل امولسیون روغن ولک به‌عنوان واکس (10، 20 و 30 درصد)، اسانس آویشن (100، 150 و 200 پی­پی­ام)، ...  بیشتر