ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی

میترا اسدی دوست طولی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 521-530

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56586

چکیده
  قارچ خوراکی شیتاکه یک قارچ نسبتاً معطر بوده و روی انواع مختلفی از چوب­های مرده دارای بافت سخت رشد می­کند و از لحاظ تولید کل سالیانه در جهان در رتبه دوم قرار دارد. از سوی دیگر، هزاران تن ضایعات کشاورزی هر ساله سوزانده شده یا دور ریخته می­شوند. از این‌رو، به منظور ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزیآزمایشی فاکتوریل ...  بیشتر