نویسنده = فائزه زعفریان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

محمد خادمی؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ محمد علی اسماعیلی


2. جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری


3. تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده‌خشک رزماری در رقابت با علف‌های هرز

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-148

مریم صادق؛ فائزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ مصطفی عمادی


4. تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 407-422

فایزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ مریم حبیبی؛ محمد کاوه


5. تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 197-214

فایزه زعفریان؛ میلاد باقری شیروان