تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

حمزه خانجانی افشار؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ مهرداد چائی چی؛ امین فرنیا

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 865-877

https://doi.org/10.22059/jci.2023.343548.2715

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار طی دو سال 97 و 98 در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا گردید. عامل کرت اصلی شامل سطوح آبیاری (نرمال و تنش رطوبتی) و عامل کرت ...  بیشتر

بررسی تأثیر محلول‌پاشی با پتاسیم و روی در مرحله گرده‌افشانی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک در شرایط تنش رطوبتی در گیاه گندم (Triticum aestivum)

حمزه خانجانی افشار؛ مهرداد چائی چی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ امین فرنیا

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 83-93

https://doi.org/10.22059/jci.2022.335634.2655

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم و روی در مرحله گرده‌افشانی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک در شرایط تنش رطوبتی در گیاه گندم، آزمایشی به‌صورت اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار طی دو سال 97 و 98 در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا شد. عامل کرت اصلی شامل سطوح آبیاری ...  بیشتر

مطالعه تأثیر روش های مختلف کاربرد هیومیک اسید و آمینوکلات بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی خیار گلخانه ای واریته سوپرسلطان

محسن سیلسپور

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 673-684

https://doi.org/10.22059/jci.2021.317591.2506

چکیده
  به­منظور ارزیابی اثر روش­های مختلف مصرف (برگ­پاشی و مصرف خاکی) هیومیک­اسید و آمینو­کلات بر رشد و عملکرد خیار گلخانه­ای (Cucumis sativus L.) رقم سوپر­سلطان، آزمایش گلخانه­ای دو­ساله (98-1397) به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی، با دو عامل هیومیک­اسید (بدون کاربرد هیومیک­اسید، کاربرد خاکی هیومیک­اسید ...  بیشتر

بررسی اثر تعداد دفعات محلول‌دهی و محلول‌پاشی با سولفات پتاسیم بر برخی صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و عناصر معدنی در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در کشت بدون خاک

محمدرضا ملک زاده شمس آباد؛ مجید اسماعیلی زاده؛ حمیدرضا روستا؛ فاطمه ناظوری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 165-179

https://doi.org/10.22059/jci.2019.278036.2186

چکیده
  در کشت بدون خاک عدم مدیریت صحیح محلول‌دهی به دلیل محدود بودن حجم ریشه و ظرفیت نگهداری کم آب بستر باعث ایجاد تنش در گیاه می‌شود. در این پژوهش مدیریت محلول‌دهی و محلول‌پاشی با سولفات پتاسیم در کشت بدون خاک بر توت‌فرنگی رقم پاروس مورد بررسی قرار گرفت. به‌این منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل تعداد دفعات محلول‌دهی در ...  بیشتر

ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی

راحله آل طه؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ دوستمراد ظفری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 517-531

https://doi.org/10.22059/jci.2018.245256.1865

چکیده
  در بومسازه‌های پر تنش همزیستی قارچ - ریشه پیامد‌های خوبی بر رشد گیاه به همراه دارد. هدف از این پژوهش پیامد کاربرد قارچ‌های اندوفیت دیواره تاریک، در برابر دو قارچ مایکوریز (گلوموس موسه‌آ و گلوموس اینترارادیسز) و پیریفورموسپورا ایندیکا بر گیاه اسپناج در حالت بی‌تنش و با‌تنش (گنجایش زراعی (FC) و 50 درصد FC) بود. این پژوهش در گلخانه دانشگاه ...  بیشتر

اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس

مسعود ارغوانی؛ سعیده سوادکوهی؛ سید نجم الدین مرتضوی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 133-145

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60404

چکیده
  این پژوهش به‏ منظور بررسی پاسخهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن کنتاکی بلوگراس(Poa pratensis L) به شوری و کاربرد سیلیکون در سال 1393 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای شوری (صفر، 40 و 80 میلی مولار کلرید سدیم) و سیلیکات سدیم  (صفر، 75/0 و 5/1 میلی مولار) در محلولهای کامل غذایی اعمال شدند. به‏طورکلی، شوری رشد ریشه و شاخساره، ...  بیشتر

تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

مهرداد رنجبر؛ هادی قربانی؛ مهدی قاجارسپانلو

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 753-764

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56649

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار کودی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کود آلی)، تیمار ...  بیشتر

بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 673-682

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56628

چکیده
  نیتروژن با افزایش عملکرد برگ، محتوای کلر و نیکوتین برگ و در مقابل، با کاهش محتوای پتاسیم برگ، تأثیر متضادی بر کمیت و کیفیت برگ توتون به‏جای می­گذارد. به‏منظور بهینه­سازی غلظت (پیدا کردن غلظت تعادلی) نیتروژن در برگ، ساقه و ریشه توتون در جهت افزایش همزمان کمیت و کیفیت برگ توتون (محتوای پتاسیم بالا و نیکوتین متعادل و کلر کم) با استفاده ...  بیشتر

ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای

محمدرضا زارع بوانی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد؛ اکبر فرقانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 893-909

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55139

چکیده
  به‌منظور مقایسۀ ارقام مختلف فلفل از نظر تحمل به شوری در مرحلۀ گیاهچه و شناسایی شاخص مناسب برای ارزیابی تحمل به شوری فلفل در این دوره، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سیستم هیدروپونیک در سال 1392 در محل گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به اجرا در آمد. دو سطح شوری (صفر ...  بیشتر

بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری

مرتضی بازیار؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 897-910

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53584

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثر تلقیح بذر کلزا با باکتری  P. fluorescens FY32بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون­های فلزی در شرایط تنش شوری در پاییز سال 1391 در گلخانۀ تحقیقاتی گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. آزمایش به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده با سه فاکتور (تنش شوری، تلقیح با باکتری ...  بیشتر

بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش

محمدرضا اصغری پور؛ موسی خاتمی پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 175-190

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35732

چکیده
  در این مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن‌ دم‌روباهی و ماش و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه، کنترل علف‌های هرز و غلظت عناصر غذایی در ارزن آزموده شد. طرح آزمایشی کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه مقدار کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار) به‌عنوان عامل اصلی و پنج نسبت‌ کاشت مختلف به‌عنوان عامل فرعی (کشت خالص ...  بیشتر