کلیدواژه‌ها = اسید سالیسیلیک
تعداد مقالات: 7
1. اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب

دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 113-126

کامل ساجد گلجه؛ سعید خماری؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ ناصر صباغ نیا؛ مهدی محب الدینی


2. کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 487-502

شهرام طاهری؛ احمد غلامی؛ حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان


3. تأثیر تیمارهای شیمیایی و طبیعی بر عمر گلجایی آنتوریوم رقم ’کلیماکس ‘

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 661-670

عباس میرزاخانی؛ منصوره جلالی


5. تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 765-778

فاطمه سالارپورغربا؛ حسن فرحبخش


6. تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-138

حسین افشاری؛ راحله زاهدی؛ طاهره پروانه؛ مسعود زاده باقری


7. تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 185-196

ماجده ملکیان؛ خدایار همتی؛ عظیم قاسم نژاد؛ محمد برزعلی