اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده

رسول حیدرنژاد گیگلو؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22059/jci.2018.236420.1773

چکیده
  به‏‌منظور ارزیابی اثرات زمان برداشت و مدت انبارمانی بر شاخص‌های کیفی و عمر انبارمانی میوه عروسک پشت پرده، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1395 انجام شد. برگ خریدهای آزمایش شامل زمان برداشت میوه در سه مرحله (سبز بالغ، سبز مایل به زرد و زردرنگ) و مدت‌زمان انبارمانی (صفر، 10، 20 و 30 روز پس از برداشت) ...  بیشتر

اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران

نگار حیدریان؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60413

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه برخی از توده‌های خربزه ایرانی، آزمایشی به صورت کرت‌‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 اجرا شد. تیمار‌های آزمایشی شامل هشت توده خربزه (قلم‌قاش، روشی، زرکه، خاتونی، قبادلو، ریش‌بابا، گرکه، ...  بیشتر

اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی

بهنام علیزاده؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 431-444

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60425

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر محلول پاشی پوترسین و تنش کم­آبیاری بر صفات رشدی، کیفیت و عملکرد فلفل شیرین(Capsicuum annum cv. Dimaz) آزمایشی به‏صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌­های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم 'Rio Grande'

محبوبه فیض آبادی؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ احمد گلچین

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 569-580

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56621

چکیده
  امروزه تولید نشاهای سالم و مرغوب یکی از عوامل اصلی موفقیت در پرورش سبزی­ها از جمله گوجه­فرنگی است. از این‌رو به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی­کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص­های رشدی نشای گوجه­فرنگی رقم  ‘Rio Grande’، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در سه تکرار در سال1392 در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم ...  بیشتر

اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای

فرزانه خیری؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ ولی ربیعی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 595-608

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56623

چکیده
  به منظور بررسی اثر کیتوسان و تیمار آب گرم بر انبارمانی و کیفیت میوه فلفل دلمه­ای رقم پاکس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کیتوسان در چهار سطح 0، 1، 5/1 و 2 درصد وتیمار آب گرم در سه سطح 20، 45 درجه سانتی­گراد به مدت 2 دقیقه و دمای 60 درجه سانتی­گراد به مدت 20 ثانیه بود که میوه­ها ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی؛ زهرا قهرمانی؛ جعفر نیکبخت

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 157-171

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56562

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش کم­آبی بر صفات کمی و کیفی میوه توده خربزه ایرانی، آزمایشی­ به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (33، 66 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و ۱۱ توده خربزه شامل ‘خاتونی’، ‘کالی’، ...  بیشتر