اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتد مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار

راضیه اسدی؛ مصطفی درویش نیا؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ سمیرا پاکباز

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 701-714

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312965.2472

چکیده
  یکی از عوامل بیماری‌زای گیاهان از جمله انار، نماتد‎های مولد گره ریشه (Meloidogyne spp.) هستند که خسارت‌های قابل­توجهی به این محصول مهم صادراتی وارد می‌سازند. با توجه به اهمیت موضوع در سال زراعی 98-1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان پژوهشی با تیمارهایی شامل کودهای آلی کمپوست (40، 60 و 80 تن در هکتار)، ورمی­کمپوست (40 تن در هکتار) و ماده تجاری ...  بیشتر

تأثیر عوامل بیولوژیک قارچی و باکتریایی بر بیماری قارچی مرگ گیاهچه فلفل

مصطفی درویش نیا؛ مسلم موسویان

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 289-301

https://doi.org/10.22059/jci.2019.272850.2140

چکیده
  این مطالعه به منظور دستیابی به آنتاگونیست‌های موثر در کنترل بیماری مرگ گیاهچه فلفل گلخانه‎ای با عامل Rhizoctonia solani انجام شد. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان در سال 97-1396 صورت گرفت. ابتدا قارچ‏ها و عوامل بیولوژیک از خاک گیاهان سولاناسه جداسازی و شناسایی شد. سپس با استفاده از روش کشت ...  بیشتر

اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه

مصطفی درویش نیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ بهرام دلفان

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 531-540

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55198

چکیده
  تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیرات ضدقارچی اسانس گیاهان مرزة خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)، مرزة رشینگری (S. rechingeri Jamzad)، کارواکرول و قارچ‏کش بنومیل در کنترل قارچ Botrytis cinerea Pers.:Fr. بر روی محیط کشت سیب‌زمینی-دکستروز-آگار و میوه‏های انگور یاقوتی، کیوی و توت‏فرنگی صورت گرفت. آزمایش‏ها به‌صورت فاکتوریل براساس طرح کاملاً تصادفی با سه ...  بیشتر