نویسنده = محمدرضا جهانسوز
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی


2. تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 977-985

محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی


4. مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 41-47

سعید دوازده امامی؛ محمدرضا جهانسوز؛ فاطمه سفیدکن؛ داریوش مظاهری


5. اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ

دوره 11، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 49-63

اصغر رحیمی؛ محمدرضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مجید پوریوسف؛ شهاب مداح حسینی